Primăria Ploieşti a predat terenul unde se vor executa lucrările pentru construirea viitoarei săli de sport a Colegiului Economic “Virgil Madgearu”
 
Primăria Municipiului Ploieşti a predat Companiei Naţionale de Investiţii S.A. terenul unde se vor executa lucrările pentru construirea viitoarei săli de sport a Colegiului Economic “Virgil Madgearu”.
Municipalitatea ploieşteană a derulat procedura de predare a amplasamentului necesar edificării construcţiei amintite, deoarece Compania Naţională de Investiţii a emis ordin de începere pentru elaborarea documentaţiilor tehnice aferente investiţiei, respectiv: Pth - Proiect Tehnic şi DTAC - Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire. În cadrul proiectului, Consiliul Local al Municipiului Ploieşti va asigura finanţarea cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).
Reamintim că autoritatea publică ploieşteană a depus la Compania Naţională de Investiţii S.A. solicitarea pentru includerea în Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul "Săli de Sport" a obiectivului de investiţie - Construire sală de educaţie fizică şcolară la Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti.
Ulterior, acest obiectiv de investiţie a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului „Săli de sport”, autoritatea de implementare fiind Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii S.A.
Prin derularea acestui proiect, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti va beneficia de o sală de sport nouă, ce va fi construită conform standardelor de siguranţă şi normelor de calitate în vigoare, oferind elevilor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor şcolare sportive.
Primăria Municipiului Ploieşti va continua cu determinare acest gen de iniţiative de interes public şi va susţine toate demersurile legale, care vizează modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii şcolare locale.
 
Sursă:Primăria Municipiului Ploieşti