Informaţii generale privind hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploieşti

Primăria Municipiului Ploieşti face cunoscut publicului interesat datele obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot aferente municipiului Ploieşti pentru sursele de zgomot: trafic rutier, tramvaie şi industrie.
Publicarea hărţilor strategice de zgomot şi a informaţiilor obţinute reprezintă prima etapă din consultarea eficientă a publicului interesat. 
Eventuale observaţii sau completări la Planurile de acţiune prezentate spre consultare pot fi transmise pe adresa de mail protectiamediului@rasp.ro,Rugăm persoanele interesate să anunţe intenţia de participare la adresa de mail protectiamediului@rasp.ro. Detalii privind locaţia vor fi comunicate în perioada imediat următoare, alegerea acesteia facandu-se functie de numarul persoanelor interesate de acest subiect.

   În conformitate cu obligaţiile legale prevăzute de HG nr. 321/2005 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient, prin care s-a transpus în legislaţia română Directiva nr. 2002/49/EC, administraţia publică locală are obligaţia de a evalua o dată la 5 ani şi gestiona nivelul de zgomot urban la care este supusă populaţia. În acest sens administraţiile publice locale trebuie să reactualizeze/revizuiască hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot.

Lucrările constau în:

-Cartarea zgomotului pentru Municipiul Ploieşti;

-Elaborarea hărţilor strategice de zgomot ale Municipiului Ploieşti în vederea supunerii spre aprobare;

-Elaborarea planurilor de acţiune destinate reducerii zgomotului şi a efectelor acestuia.

Pentru Ploieşti s-au întocmit baze de date pentru următoarele surse de zgomot:

-traficul rutier;

-traficul aferent sursei tramvai;

-zonele industriale – (se iau în considerare zonele industriale care sunt sub incidenţa anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale);

-date meteo;

-repartizarea populaţiei în clădiri;

-date urbanistice privind clădirile, străzile şi zonele verzi.

Cartarea zgomotului se realizează separate prin traficul rutier, al tramvaielor şi pentru amplasamentele industriale care au activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale. 

Hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban trebuie să fie la baza întocmirii programelor prinvind:

a)planificarea traficului şi amenajarea teritoriului;

b)măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot, alegerea surselor mai silenţioase;

c)măsuri de reducere a transmiterii zgomotului şi introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele premise.