Proiectul „Elaborarea Planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în Prahova , finanţat din fonduri norvegiene, a ajuns la final

Consiliul Judeţean Prahova, în calitate de Beneficiar, alături de partenerii săi, Primăria Municipiului Ploieşti, Universitatea Politehnică Bucureşti şi University of Iceland, au derulat proiectul “Elaborarea planurilor de atenuare şi adaptare la schimbări climatice în judeţul Prahova (AtenuareClimPh), finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021.

Evenimentul a fost organizat împreună cu partenerii proiectului, cu scopul diseminării informaţiilor si rezultatelor referitoare la provocărilor cauzate de schimbările climatice şi necesitatea de adaptare, precum şi nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoştinţelor despre acest fenomen în plan local şi creşterea gradului de conştientizare la nivelul administraţiei şi comunităţii locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării la nivel local cât şi regional.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezintă creşterea capacităţii Judeţului Prahova, cu accent pe Municipiul Ploieşti, de a face faţă provocărilor cauzate de schimbările climatice şi necesitatea de adaptare, precum şi nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoştinţelor despre acest fenomen în plan local şi creşterea gradului de conştientizare la nivelul administraţiei şi comunităţii locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.

Valoarea totală a proiectului a fost de 605.000,00 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursbilă din MF SEE (85%) este 514.250,00 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) este 90.750,00 lei.

Proiectul a avut o durată de 12 luni şi a fost derulat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Programul RO-Mediu ”Mediu, Adaptare la Schimbăril Climatice şi Ecosisteme”, finanţat prin Mecanismul Finaciar al SEE 2014-2021.

Rezultatele proiectului ce a fost finalizat au condus la realizarea unui Plan de atenuare şi adaptare la schimbări climatice în judeţul Prahova, respectiv, pentru municipiul Ploieşti.

Sursa:CJ Prahova