Finanţare din fonduri europene în valoare totala  de 81 de milioane euro pentru Primaria Ploiesti

Primăria Municipiului Ploieşti are în derulare, anul acesta, 23 de proiecte esenţiale, cu finanţare din fonduri europene în valoare totală de 81 de milioane euro.

Până în prezent, 14 milioane de euro au fost deja contractate de către municipalitatea ploieşteană pentru o serie de proiecte axate pe educaţie, mobilitate şi servicii socio-medicale.
Astfel, executivul ploieştean a semnat, în cursul acestui an, contractele de finanţare pentru 7 proiecte importante cu finanţare din fonduri europene, menite să modernizeze infrastructura sistemului de învăţământ şi să asigure condiţii optime pentru elevii şi preşcolarii ploieşteni, dar şi să dezvolte serviciul de transport public urban, prin achiziţionarea unor mijloace de transport nepoluante, electrice, cu un grad de confort crescut pentru utilizatori, care să permită reducerea emisiilor de carbon la nivelul municipiului nostru.
În acest context, amintim proiectele:
Modernizare Şcoala Gimnazială “Candiano Popescu” şi construire sală de educaţie fizică şcolară;
Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 19 şi amenajare teren de sport;
Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 13;
Modernizare Şcoala Gimnazială „Florin Comişel”.
Nu în ultimul rând o parte din sumele contractate, până în prezent, de către Municipiul Ploieşti, sunt direcţionate spre domeniile sănătăţii şi incluziunii sociale amintind, astfel, de modernizarea locuinţelor din Aleea Cătinei nr. 3 sau înfiinţarea unui centru comunitar integrat, în vederea furnizării de servicii sociale şi medicale de calitate pentru persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune comunitară.
Alte 16 proiecte investiţionale, esenţiale pentru dezvoltarea durabilă a municipiului nostru, au fost structurate eligibil, conform cerinţelor legale în vigoare, având elaborată toată documentaţia necesară obţinerii, de către Municipiul Ploieşti, a fondurilor acordate prin programele naţionale de profil.

Proiectele respective sunt axate pe obiective de investiţii locale prioritare şi au fost depuse, la termen, în vederea accesării finanţărilor din fonduri europene. În prezent, acestea se află în analiză de specialitate la autoritatea finanţatoare.
Administraţia publică ploieşteană continuă să evalueze, constant, necesităţile prioritare ale oraşului nostru şi să dezvolte o serie de proiecte investiţionale, în conformitate cu politicile Uniunii Europene.
Multiplicarea resurselor bugetare locale, prin atragerea de finanţare europeană, rămâne un instrument eficient în bunele practici ale administraţiei publice locale, dar şi o soluţie viabilă şi de actualitate, destinată dezvoltării durabile a oraşului nostru şi creşterii calităţii vieţii cetăţenilor. 

Sursa:Primaria Mun.Ploiesti