Primăria Municipiului Ploieşti a iniţiat procedura de achiziţie publică pentru Cartierul Pictor Rosenthal
 
Primăria Municipiului Ploieşti a iniţiat procedura de achiziţie publică pentru încă un important obiectiv de investiţii.
Astfel, proiectul municipalităţii ploieştene - “Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploieşti – Cartier Pictor Rosenthal” are o valoare estimată de 18.632.633,80 lei, fără T.V.A., termenul de execuţie a lucrărilor fiind de 16 luni.
Proiectul de investiţii mai sus menţionat se derulează în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 4.3: Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.
Obiectul contractului de lucrări este structurat pe două obiective:
I. AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII PE AMPLASAMENTUL DIN STRADA ALEEA BERCENI NR. 2A
 
În scopul amenajării obiectivului respectiv se vor executa următoarele lucrări:
• amenajare loc de joacă;
• împrejmuirea perimetrală a terenului;
• delimitare zonă cu suprafaţa de 21 mp, pentru amplasarea unui post TRAFO, care va face obiectul unui alt proiect de investiţii;
• amenajarea a două alei perpendiculare;
• în zona centrală a amplasamentului, se propune amplasarea unei dotări de tip pergolă/umbrar care, prin conformarea şi prin poziţia sa, va urmări asigurarea unei zone de umbră pe întreaga perioadă a zilei;
• amplasarea unei toalete publice cu sistem de auto-curăţare;
• amplasarea de mobilier urban, echipamente pentru joacă;
• realizarea unei pardoseli moi pentru spaţiul de joacă, din cauciuc;
• iluminat ornamental, pe timp de seară a locului de joacă;
• montare camere pentru supraveghere video;
• branşamente şi racorduri utilităţi;
• sistem de irigaţii;
• amenajare peisagistică - plantare de arbori pentru umbră, amenajare zone floricole, cu arbuşti sau ierburi decorative;
 
II. INTERVENŢII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIERUL PICTOR ROSENTHAL
 
În contextul lucrărilor de intervenţii asupra străzilor din cartierul Pictor Rosenthal se vor executa următoarele lucrări:
• lucrări de reabilitare/modernizare străzi, alei, parcări;
• realizare piste biciclete;
• reţele de apă şi canalizare - reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) reţelelor de utilităţi urbane (alimentare cu apă, canalizare);
• instalaţii electrice - iluminat exterior rutier, alimentarea electrică a sistemului de automatizare şi control al sistemului de irigaţii, instalaţii de supraveghere de exterior (modernizarea şi construirea staţiilor de aşteptare călători), canalizaţie curenţi slabi;
• amenajare peisagistică;
• amenajare spaţii verzi şi construire sistem de irigaţii – implementare sistem de irigaţii automatizat pentru spaţiile verzi;
• dotări şi echipamente.
 
Anunţul de participare este publicat în SEAP şi are nr. SCN1113521 din 02.09.2022, iar data limită de depunere este 26.09.2022, ora 15.00.
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti