Primăria Municipiului Ploieşti a iniţiat procedura de achiziţie publică pentru investiţia in depoul  TCE
Primăria Municipiului Ploieşti a iniţiat procedura de achiziţie publică pentru investiţia - Servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor şi execuţie lucrări aferente proiectului "REABILITARE BAZA MATERIALĂ ŞI TRANSPORT - DEPOU DE TRAMVAIE" – COMPONENTA 1 din Proiectul „REABILITARE BAZA MATERIALĂ TRANSPORT AUTO - DEPOU TRAMVAIE ŞI AUTOBAZA TROLEIBUZE ŞI AUTOBUZE” COD SMIS 128249” - Depoul de tramvaie: Str. Găgeni, nr 94B, Ploieşti.
Valoarea estimată a contractului de lucrări, inclusiv proiectare, este de 42.824.500,00 lei, fără T.V.A., iar durata acestuia este de 21 luni.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile COD SMIS 128249. Anunţul de participare are numărul CN1046194/19.08.2022.
Data limită pentru depunere a ofertelor este 23.09.2022 ora 15:00.
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti
 
Foto ilustrativ/transploiesti.ro