Primăria  Ploieşti a finalizat recepţia la terminarea lucrărilor aferente proiectului Eficientizare energetică Şcoala Gimnazială George Coşbuc
Primăria Municipiului Ploieşti a finalizat recepţia la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Eficientizare energetică Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc’’.
Proiectul a fost finanţat din fonduri de la bugetul local şi din surse externe nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. - sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul de locuinţe, Operaţiunea B - Clădiri Publice - Cod SMIS  117889. 
Principalele lucrări executate au constat în montare sistem fotovoltaic şi pompe căldură, montare termosistem, înlocuire tâmplărie exterioară, montare scară metalică exterioară şi rampă pentru persoane cu dizabilităţi, recompartimentări interioare, lucrări de schimbare a instalaţiei termice şi electrice, igienizări şi refacere grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi.
Prin derularea acestui proiect s-a avut în vedere reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a clădirii publice în care funcţionează unitatea de învăţământ.
Astfel, realizarea acestei investiţii a sporit eficienţa energetică a clădirii prin reabilitarea termică şi implementarea unui iluminat eficient energetic şi a scăzut consumul energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă, respectiv pompă de căldură şi panouri fotovoltaice.
Totodată, municipalitatea a avut în vedere diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termică şi reducerea consumului energetic, precum şi asigurarea egalităţii de şanse prin adaptarea infrastructurii la normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.
Municipalitatea ploieşteană se va preocupa în continuare de îmbunătăţirea, modernizarea şi eficientizarea infrastructurii şcolare locale, investiţiile în sistemul educaţional rămânând o prioritate pentru noi.
 
Sursa:Primăria Municipiului Ploieşti