Primăria Municipiului Ploieşti, prin Direcţia Relaţii Internaţionale, intenţionează să obţină finanţare prin PNRR pentru înfiinţarea primului centru de colectare separată a deşeurilor
 
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Direcţia Relaţii Internaţionale, informează comunitatea locală că intenţionează să obţină finanţare prin PNRR pentru înfiinţarea primului centru de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar.
Potrivit ghidului de finanţare, un centru integrat de colectare prin aport voluntar este compus din platformă betonată, hală, containere, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj (cu titlu de exemplu: motostivuitor, încărcător frontal, concasor pentru deşeuri din construcţii şi demolări, utilaj pentru pre-compost, staţie de compostare compusă din platformă betonată, tocător, ciur rotativ, întorcător de brazdă instalaţie însăcuire, etc), cameră frigorifică pentru cadavre de animale, laborator de analize chimice, cântar acces auto mare tonaj, spaţii administrative, utilităţi.
Astfel se va asigura colectarea separată a deşeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deşeuri reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri – deşeuri voluminoase, deşeuri textile, deşeuri din lemn, mobilier, deşeuri din anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri cadavre animale, deşeuri de grădină, deşeuri din construcţii şi demolări, etc.
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost de cel mult 5.580.000 euro, fără TVA. 
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti