RASP nu poate prelua serviciul public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploieşti
Comunicat Primaria Mun. Ploiesti
 
Având în vedere propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, lansată aseară în spaţiul public, în cadrul şedinţei informale de Consiliu Judeţean, de preluare de către RASP Ploieşti a prestării serviciului de termie de la CET Brazi – producere  şi distribuţie primară energie termică – am solicitat specialiştilor din cadrul regiei să îşi exprime punctul de vedere cu privire la  propunerea domnului Iulian Dumitrescu.
 De asemenea, am avut discuţii cu juriştii şi cu specialiştii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul primăriei pentru a găsi cadrul legal prin care se poate face o astfel de preluare. 
Concluzia finală a fost că o preluare a serviciului public de alimentare cu energie termică de către RASP, aşa cum propune preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, „în 24 de ore”, este una ilegală, încălcându-se prevederile art. 28 alin. 3 din Legea 51/2006, având în vedere că RASP nu derulează în prezent proiecte cu finanţare europeană: 
“(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate şi de regii autonome de interes local sau judeţean, reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la finalizarea acestora.”
Solicităm, încă o dată, atât operatorului de termie, ADI Termoficare Prahova, cât şi Consiliului Judeţean Prahova să dea drumul la apă caldă în Ploieşti!!!
Solicităm domnului preşedinte Iulian Dumitrescu să găsească soluţii legale de rezolvare a acestei situaţii creată artificial de ADI Termoficare Prahova al cărei preşedinte este.  
Anexat – Informarea RASP cu privire la posibilitatea preluării serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploieşti, în sistem centralizat.