Consiliul Local al Municipiului Ploieşti somat de Prefectura Prahova să revoce Hotărârea de Consiliu nr. 297/19.07.2022
Consiliul Local al Municipiului Ploieşti somat de Instituţia Prefectului judeţul Prahova să revoce Hotărârea de Consiliu nr. 297/19.07.2022 privind Raportul „Spitalul PPP Ploieşti – Raport privind conceptul proiectului – iunie 2022”.
Prin adresa nr. 11326/27.07.2022, Instituţia Prefectului judeţul Prahova aduce la cunoştinţă Consiliului Local al Municipiului Ploieşti faptul că HCL 297/2022 este nelegală deoarece, prin amendamentele adoptate a fost schimbat, în totalitate, proiectul iniţial şi a fost adoptată o hotărâre de consiliu, într-o formă nouă, cu un alt conţinut şi cu un alt titlu faţă de ceea ce fusese, iniţial, supus aprobării consiliului.
Deşi secretarul general al Municipiului Ploieşti anunţase, încă din timpul şedinţei, că amendamentele propuse modifică, în totalitate, proiectul iniţial şi este nevoie ca întreg procesul să fie reluat cu alt referat de aprobare şi alte rapoarte de specialitate din partea executivului, consilierii locali au ignorat acest aspect şi au votat, în cunoştinţă de cauză, o hotărâre nelegală. 
De aceea, în exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, Instituţia Prefectului judeţul Prahova solicită revocarea HCL 297/2022, în caz contrar aceasta va fi atacată la instanţa de contencios administrativ, solicitându-se anularea acesteia. 
„Din păcate, consilierii locali s-au pus într-o situaţie delicată, dacă nu chiar jenantă, în lupta lor inexplicabilă împotriva construirii Spitalului Municipal de Urgenţă. Suntem conştienţi cu toţii de necesitatea îmbunătăţirii sistemului medical din Ploieşti şi, totuşi, lupte politice absurde întunecă raţiunea unor consilieri locali şi aduc o lumină proastă asupra oraşului în faţa partenerilor de la Banca Mondială. Eu sper ca, într-o viitoare şedinţă de Consiliu Local, proiectul privind aprobarea documentului întocmit de Corporaţia Financiară Internaţională -  IFC pentru construirea Spitalului Municipal de Urgenţă Ploieşti să fie adoptat şi, chiar dacă există o mică întârziere, să continuăm demersurile necesare pentru realizarea acestui proiect”, a declarat primarul Andrei Volosevici.
 
 
Sursa:Primăria Municipiului Ploieşti 
 
Foto ilustrativ/phon.ro