Primăria Municipiului Ploieşti ,  lucrări de reparaţii curente realizate până acum
Municipalitatea ploieşteană continuă programul de lucrări de reparaţii curente, derulate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Anul acesta, s-a alocat în bugetul local al Municipiului Ploiesti suma de 6.000,00 mii lei pentru executarea acestui gen de lucrări.
Astfel, până la această dată, au fost realizate următoarele lucrări de reparaţii curente:
• Liceul Tehnologic "Anghel Saligny": reparaţie instalaţie termică şi acoperiş cantină;
• Colegiul Economic "Virgil Madgearu": reparaţii instalaţii sanitare;
• Colegiul Naţional "Al. Ioan Cuza": reparaţie instalaţie iluminat, termică şi sanitară - sala de sport;
• Liceul Tehnologic de Transporturi: reparaţie instalaţie electrică;
• Colegiul Naţional Pedagogic "Regina Maria": reparaţie sală de clasă;
• Liceul Tehnologic "Lazăr Edeleanu": reparaţie parţială hidroizolaţie clădire şcoală şi înlocuire jgheaburi şi burlane;
• Colegiul "Spiru Haret": reparaţie instalaţii sanitare/electrice/termice şi igienizare (inclusiv placare cu gresie şi faianţă - spălătorie, călcătorie, uscătorie, grup sanitar, camera de reforma, anexe) – cămin;
• Liceul Tehnologic "Anghel Saligny": reparaţie cabinet medical;
• Liceul Tehnologic "1 Mai": reparaţie hidroizolaţie cantină;
• Liceul Tehnologic "Lazăr Edeleanu": amenajare cabinet medical şcolar stomatologic;
• Colegiul Economic "Virgil Madgearu’’: amenajare spaţiu pentru staţia radio;
• Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu": reparaţie instalaţie sanitară sală sport;
• Şcoala Gimnazială "George Emil Palade": reparaţie instalaţie termică;
• Şcoala Gimnazială "Candiano Popescu": reparaţie pardoseală sală parter şi reparaţii săli clasă;
• Şcoala Gimnazială "H. M. Berthelot": reparaţie instalaţie canalizare;
• Şcoala Gimnazială "Toma Caragiu": reparaţie gard;
• Şcoala Gimnazială "Rareş Vodă": refacere gard şi reparatie conductă de alimentare cu apă;
• Şcoala Gimnazială "Sfânta Vineri": reparaţie trotuar de gardă şi refacere hidroizolaţie corp clădire str. Poştei;
• Şcoala Gimnazială "Ioan Grigorescu": reparaţie faţadă;
• Şcoala Gimnazială "Nicolae Simache": reparaţie faţadă clădire şcoală;
• Şcoala Gimnazială "Radu Stanian": reparaţie parţială acoperiş şi refacere instalaţie apă caldă grupuri sanitare;
• Şcoala Gimnazială "Anton Pann": reparaţie instalaţie canalizare;
• Şcoala Gimnazială "Elena Doamna": reparaţie faţadă curte interioară;
• Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil": înlocuire conductă de scurgere grup sanitar;
• Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu": reparaţie faţadă curte interioară;
• Şcoala Gimnazială "I. A. Bassarabescu": asfaltare teren de sport;
• Şcoala Gimnazială "George Emil Palade’’: reparaţie faţadă curte interioară;
• Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil": reparaţii săli clasă;
• Grădiniţa cu program normal "Căsuţa cu Poveşti": reparaţie instalaţie încălzire;
• Grădiniţa cu program prelungit nr.30: reparaţie canalizare;
• Gradiniţa cu program normal "Nichita Stănescu": refacere gard;
• Gradiniţa "Sf. Stelian": reparaţie parţială acoperiş, instalaţie încălzire şi faţadă;
• Gradiniţa "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" (inclusiv Creşa Upetrom): reparaţie faţadă;
• Grădiniţa cu program normal nr.8: reparaţie instalaţie electrică;
• Gradiniţa cu program prelungit nr.47: reparaţie instalaţie termică;
• Gradiniţa cu program normal "Crai Nou": reparaţie instalaţie de apă;
• Gradiniţa cu program prelungit "Licurici": reparaţie locuri de joacă şi faţadă;
• Gradiniţa cu program prelungit "Sf. Mucenic Mina": reparaţii săli de clasă;
• Gradiniţa cu program prelungit nr.47: reparaţie hidroizolaţie;
• Grădiniţa cu program normal "Cheiţa de Aur’: reparaţie loc de joacă;
• Grădiniţa cu program prelungit nr.23: reparaţie loc de joacă;
• Gradiniţa cu program normal nr.10: reparaţie loc de joaca;
• Gradiniţa cu program normal nr.5: reparaţie loc de joacă;
• Gradiniţa cu program prelungit nr.38: reparaţie loc de joacă;
• Gradiniţa cu program normal nr.50: reparaţie loc de joacă;
• Gradiniţa cu program prelungit nr.47: reparaţie loc de joacă;
• Gradiniţa cu program prelungit nr.28: reparaţie sală de clasă;
• Gradiniţa cu program normal nr.23: realizare împământare instalaţie electrică;
• Gradiniţa cu program normal nr.10: reparaţii pluviale;
• Gradiniţa cu program prelungit nr.33:amenajare loc de joacă;
• Gradiniţa cu program prelungit nr.28: reparaţie grup sanitar şi hol.
La această dată, se execută lucrări de reparaţii curente la următoarele unitaţi de învăţământ:
• Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu": asfaltare;
• Colegiul Naţional "I. L. Caragiale": reparaţie sală clasă şi sală sport;
• Colegiul Naţional "Nichita Stănescu": reparaţie sală sport (inclusiv anexe);
• Colegiul de Artă "Carmen Sylva": reparaţii grupuri sanitare corp A;
• Colegiul Economic,,Virgil Madgeau’’: reparaţie instalaţie electrică;
• Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil": reparaţii săli clasă;
• Şcoala Gimnazială nr.19: reparaţii săli de clasă;
• Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu": reparaţii săli clasă şi anexe;
• Şcoala Gimnazială "Florin Comişel": igienizări săli clasă/holuri;
• Şcoala Gimnazială "H. M. Berthelot": reparaţie cancelarie şi canalizare grup sanitar;
• Grădiniţa  cu program prelungit "Rază de Soare": reparaţie instalaţie canalizare;
• Grădiniţa cu program normal "Cheiţa de Aur": igienizări;
• Grădiniţa cu program normal nr.39: reparaţie magazie;
De asemenea, municipalitatea ploieşteană execută, în această perioadă, şi o serie de lucrări de investiţii în sistemul educaţional, după cum urmează:
• Construire Grădiniţă cu program prelungit - str. Poştei nr.23;
• Construire Grădiniţă cu program normal - Aleea Laurilor;
• Eficientizare energetică la Grădiniţa cu program prelungit ,,Mucenic Mina”;
• Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc”.
Programul de reparaţii curente în unităţile de învăţământ ploieştene este în plină desfăşurare şi va continua pe toată perioada vacanţei şcolare.
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti