In perioada 14 – 26 iulie 2022, se vor executa servicii de dezinsecţie, în Ploiesti
Municipalitatea ploieşteană informează cetăţenii că,  în perioada 14 – 26 iulie 2022, se vor executa servicii de dezinsecţie, în oraşul nostru.
Astfel, operatorul S.C. Coral Impex S.R.L. va efectua următoarele servicii:
- dezinsecţie combatere ţânţari, în spaţiile verzi, parcuri, aparţinând domeniului public şi privat, în intervalul orar 05.00 – 11.00;
- dezinsecţie combatere ţânţari, în spaţiile deschise ale domeniului public, precum şi spaţiile deschise aparţinând persoanelor fizice şi juridice, de pe aliniamentele stradale, în intervalul orar 22.00-04.00;
Produsele care vor fi utilizate în contextul acestor activităţi sunt:
 Cymina Plus, având substanţa activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
Vectobac WG, având substanţa activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
 Detral Super, având substanţa activă deltamethrin, esbiothrin, folosit pentru combaterea insectelor;
 Biopren 50 LML, având substanţa activă s-metopren, folosit pentru combaterea larvelor.
Suplimentar, pot fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii, cu acordul prealabil al administraţiei publice locale.
Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar – umană de către Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) şi Xi (gr. IV) de toxicitate.
Acţiunile de dezinsecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.
Dezinsecţia  se va realiza cu utilaje portabile ţi autopurtate.
Personalul implicat în execuţia serviciilor este calificat în funcţia de agent D.D.D., în conformitate cu legislaţia în vigoare şi este dotat cu echipament de protecţie corespunzător.
Pentru ca activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.
În acest sens, facem apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice să efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestei acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de dezinsecţie va fi prelungită.
Adresăm rugămintea ca, în perioada menţionată, să fie luate toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu. În caz contrar, Primăria municipiului Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
 
Sursa:Primăria Municipiului Ploieşti 
 
Foto ilustrativ/stirimuntenia24.ro