64 de unităţi de învăţământ din Prahova vor fi  dotate cu echipamente şi servicii de conectare la internet

 Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat joi, 30.06.2022, contractul de achiziţie pentru echipamentele incluse in proiectul ,,Creşterea gradului de digitalizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Prahova prin achiziţionare de echipamente şi servicii de conectare şi acces Internet”.

 Obiectivul general al proiectului este asigurarea în bune condiţii a serviciului public de educaţie şi accesul egal la educaţie pentru 12.000 de elevi încadraţi în învăţământul preuniversitar din judeţul Prahova, prin dotarea acestora cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare conectate la Internet, dotarea profesorilor cu tablete grafice şi laptop-uri conectate la Internet, camere web pentru derularea orelor online, respectiv dotarea cu echipamente a sălilor de clasă în vederea desfăşurării procesului didactic în mediul online.

,,Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente şi servicii de conectare şi acces la internet va duce la asimilarea mai rapida a cunoştinţelor, la dezvoltarea abilităţilor tehnice, la reducerea timpului de învăţare şi va avea, totodată, un impact pozitiv atât asupra creşterii prestigiului şcolilor implicate, cât şi la realizarea planului de şcolarizare pe termen mediu şi lung” – a declarat preşedintele Iulian Dumitrescu.

În cadrul proiectului vor fi dotate săli de clasa din 64 unităţi de învăţământ, cu echipamente în vederea desfăşurării activităţilor didactice on-line:

- 12.024 de tablete pentru elevii care nu au primit anterior un astfel de echipament, fără discriminare, tablete cu acces la Internet şi cu o soluţie de control şi monitorizare a dispozitivului;

- 651 de tablete grafice pentru cadrele didactice din unităţile incluse în proiect;

- 714 Camere web;

- 734 de laptopuri pentru predare online;

- 372 de calculatoare all in one;

- 372 table interactive;

- 372 de videoproiectoare şi ecrane de proiecţie;

Astfel, 1.460 de cadre didactice vor fi sprijinite cu echipamente (tablete sau kituri în clase) în vederea furnizării unui proces de învăţare calitativ şi incluziv.

Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 24.292.243,71 lei, iar perioada de implementare este de 12 luni.

Sursa:Comunicat Consiliul Judetean Prahova