ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE A SPECIALIŞTILOR CU COMPETENŢE ÎN DOMENIUL COMBATERII CRIMINALITĂŢII ECONOMICE, ORGANIZATE LA NIVEL REGIONAL, ÎN CADRUL UNUI PROIECT EUROPEAN
Poliţia Română, prin Institutul Naţional de Criminalistică, derulează în această perioadă proiectul cu titlul ‚,Schimb de cunoştinţe şi bune practici între actorii relevanţi de la nivel naţional şi internaţional implicaţi în lupta împotriva infracţiunilor financiare ce afectează bugetul UE”.
 
Proiectul îşi propune să contribuie la întărirea capacităţii structurilor Poliţiei Române de investigare şi administrare a probatoriului judiciar, prin creşterea nivelului de pregătire a specialiştilor, în scopul combaterii infracţiunilor de fraudă şi a altor activităţi ilicite ce pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene.
Conform graficului de implementare al proiectului, în perioada 2 mai – 1 iulie 2022 sunt desfăşurate, la nivel regional, 9 sesiuni de instruire pentru specialiştii cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii fraudei şi a altor infracţiuni conexe, respectiv specialişti criminalişti, ofiţeri de investigare a criminalităţii economice, precum şi alţi profesionişti implicaţi în procesul judiciar (procurori, judecători etc.).
Până în prezent, cele cinci întâlniri  de instruire organizate în Bucureşti, Ploieşti, Timişoara, Braşov şi Cluj- Napoca, au reunit 100 de practicieni din 21 de judeţe ale României, implicaţi în investigarea infracţiunilor de natură economico-financiară şi examinarea mijloacelor de probă în legătură cu acestea.
Astfel, în perioada 2 mai - 6 mai 2022, 9 specialişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi Criminalistic, din cadrul Inspetoratului de Poliţie Judeţean Prahova au participat la o serie de sesiuni structurate în module interactive, în care formatorii au putut prezenta atât aspecte teoretice cât şi aspecte practice, ce au inclus tehnici specifice de recoltare, respectiv de analiză a probelor şi a mijloacelor de probă identificate la faţa locului.
Pe durata celor 5 zile de instruire, experţi ai Institutului Naţional de Criminalistică şi specialişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au dezbătut şi aspecte de interes privind tendinţele actuale ale criminalităţii economico-financiare, precum şi metode, tehnici şi instrumente moderne de luptă împotriva fenomenului infracţional ce afectează interesele financiare ale UE. 
Totodată, activităţile de pregătire au vizat creşterea conştientizării în rândul actorilor implicaţi în lupta împotriva criminalităţii economice cu privire la riscurile cauzate de fenomenul infracţional, printr-o mai bună înţelegere a cadrului legal aplicabil domeniului de referinţă şi punerea în aplicare a prevederilor acestuia într-un mod uniform şi coerent.
Proiectul se va încheia prin organizarea şi desfăşurarea unei conferinţe internaţionale în Bucureşti, în luna septembrie 2022, ce va promova schimbul de experienţă şi bune practici între autorităţi relevante de aplicare a legii la nivel UE şi non-UE în domeniul combaterii neregulilor frauduloase care afectează bugetul integrat al Uniunii Europene.
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III 2020 - Componenta Conferinţe, ateliere de lucru şi seminarii, derulându-se în perioada ianuarie 2021  – septembrie 2022 şi are un buget de 136.157,50 de euro, din care 108.926 de euro reprezintă finanţarea Uniunii Europene.
 
Sursa:IJP Prahova/Politia Romana