La  Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se află în derulare Proiectul SMARTEnvi
 ,, Ziua Mondială a Mediului Înconjurător” este aniversată în fiecare an pe 5 Iunie, motiv pentru care am ales să vă informăm că în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se află în derulare Proiectul SMARTEnvi ( Smart Decision Tools for Reducing Hazards to Our Environment and Water Resources by Rehabilitating Open Dumps/ Instrumente inteligente de decizie pentru reducerea impactului asupra mediului şi resurselor de apă prin reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată)
 Există nouă parteneri oficiali şi şase parteneri asociaţi din cinci ţări diferite în proiectul propus: solicitantul Gebze Technical University, Pamukkale University şi Denizli Metropolitan Municipality, din Turcia; Training 2000 şi Municipalitatea Fano din Italia; Silesian University of Technology din Polonia; Sofia University St. Kliment Ohridski şi Research and Development Biointech din Bulgaria; Universitatea Petrol-Gaze ​​din Ploiesti din România.
 Proiectul SMARTEnvi urmăreşte să dezvolte, să piloteze şi să testeze instrumente digitale inovatoare, metode de instruire şi materiale pentru reducerea pericolelor asupra mediului şi resurselor de apă prin reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată. Rezultatele intelectuale ale proiectului, şi anume instrumentul inteligent de decizie pentru reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată, instrumentul de competenţă, platforma de învăţare electronică multilingvă, modulele de învăţare şi manualul de îndrumare inteligentă, vor ajuta la dezvoltarea competenţelor în diferite sectoare relevante pentru o dezvoltare durabilă, astfel încât să poată face faţă eficient reabilitării depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată. Grupul ţintă include ingineri şi alt personal tehnic din sectoarele relevante, factori de decizie şi cercetători. Proiectul va oferi, de asemenea, testarea practicilor inovatoare pentru a pregăti grupurile ţintă să devină adevăraţi factori de schimbare.
      În cadrul acestui proiect Universitatea Petrol-Gaze ​​din Ploiesti este reprezentată de următorii experţi : Prof.univ.dr.ing.habil Dinu Florinel – Rector UPG, Conf.univ.dr.ing. mat. Pană Ion- Prorector, Conf.univ.dr.Caşen Panaitescu - Director dep. Relaţii Internaţionale, aceştia fiind responsabili cu efectuarea următoarele studii de caz: analiza de deşeu, analiza levigatului, analiza emisiilor şi analiza biogazului.
    Perioada de desfăşurare a Proiectului: 01.06.2021-31.05.2023
Purtător de Cuvânt U.P.G. Ploieşti- Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru