Consiliul Judeţean Prahova alocă 500.000 de lei pentru activităţi nonprofit. Proiectul privind Ghidul solicitantului a fost aprobat
  Consiliul Judeţean Prahova va aloca, în acest an, din bugetul propriu, suma de 500.000 lei pentru activităţi nonprofit, în baza Legii nr. 350/2005.
  În acest sens, aleşii judeţeni au votat în şedinţa ordinară a lunii mai Proiectul de Hotărâre privind Programul anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale judeţului Prahova pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2022 şi  Ghidurile solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2022, iniţiat de Iulian Dumitrescu, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
  Domeniile pentru care se pot depune proiecte cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice sunt:
 Cultură şi Învăţământ, 
 Sănătate, 
 Tineret, 
 Protecţia Mediului 
 Sport.
 Pentru primele patru enumerate, sumele alocate vor fi cuprinse între 5.000 şi 30.000 de lei, în timp ce pentru Sport, valoarea maximă va ajunge, în acest an, la 80.000. 
  Finanţarea se va face în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Ghidurile precizate anterior au urmat procedura de transparenţă şi consultare (17 martie – 28 aprilie), conform normelor legale. În perioada menţionată au existat trei solicitări de clarificări şi analiză depuse de ONG-uri. Detalii despre cele solicitate, dar şi condiţiile pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice şi pentru implementarea acestora, găsiţi pe site-ul CJ Prahova: https://cjph.ro/consiliul-judetean-prahova/consiliul-judetean/sedinte/proiecte-de-hotarare-consiliul-judetean-prahova/
 
Sursa:CJ Prahova