Poziţia Societăţii Române de Radiodifuziune privind interzicerea utilizării toponimicului Chişinău din denumirea postului Radio Chişinău

Societatea Română de Radiodifuziune are convingerea că a fost o neînţelegere şi are semnale că situaţia privind decizia de interzicere a utilizării toponimicului Chişinău în denumirea postului Radio Chişinău se va soluţiona.

În data de 27.04.2022, în cadrul şedinţei Consiliului Municipal Chişinău, Proiectul de Decizie privind utilizarea toponimicului Chişinău a fost respins prin votul majorităţii consilierilor prezenţi. Toponimicul Chişinău a fost utilizat anterior de către Radio Chişinău, parte componentă a Radio România, între 2011-2021, pe o perioada finită de 10 ani şi a fost obţinut în baza unei proceduri de validare similare.

Am fost, desigur, contrariaţi de o decizie ce a primit iniţial aviz pozitiv în cadrul Comisiei pentru buget, economie, finanţe, patrimoniu public local, agricultură şi problemele suburbiilor a Primăriei Municipiului Chişinău, pentru ca ulterior să fie respinsă în dezbaterea Consiliului Municipal. Considerăm întreaga situaţie o neînţelegere şi avem semnale că va fi remediată. Prin prezenţa sa, Radio Chişinău a ajutat la menţinerea unui peisaj mediatic caracterizat de pluralism, de o voce liberă şi independentă, atât de necesare în aceste momente - elemente apreciate de întreaga opinie publică şi factori de decizie moldoveneşti.

Sigur, în cazul în care rezolvarea va întârzia să apară, S.R.R. va fi, într-adevăr, nevoită să ia toate măsurile necesare - administrative şi juridice - pentru îndreptarea cât mai rapidă şi în beneficiul ascultătorilor noştri din Republica Moldova a situaţiei postului Radio Chişinău, cântărind atent, în conformitate cu poziţia sa, implicaţiile tuturor soluţiilor posibile. Sunt încrezător, însă, că nu se va ajunge aici.”

– Răzvan Ioan Dincă, Preşedinte Director General Societatea Română de Radiodifuziune

Context

Având în vedere că la data de 25.01.2022 urma să expire aprobarea iniţială de utilizare a toponimicului, în data de 27.12.2021, în termenul legal, a fost depusă şi înregistrată la Primăria Chişinău solicitarea de prelungire a permisiunii de utilizare, însoţită de toate actele necesare acestui demers.

În data de 17.01.2022, a fost expediat proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de utilizare a toponimicului Chişinău atât în denumire, cât şi în marca de servicii. Draftul publicat pe site-ul primăriei Chişinău a fost însoţit de avizul pozitiv al Comisiei pentru buget, economie, finanţe, patrimoniu public local, agricultură şi problemele suburbiilor. În proiectul de hotărâre pentru acordarea toponimicului este inserat şi un articol pentru abrogarea Deciziei anterioare de acordare a toponimicului cu nr.1/4 din 25.01.2012 de la intrarea în vigoare a deciziei.

Proiectul a intrat în dezbaterea Consiliului Municipal în şedinţa din data de 21.04.2022, dar nu a fost dezbătut în cadrul şedinţei. În data de 27.04.2022 a fost continuată şedinţa CMC, în cadrul căreia Proiectul de Decizie a fost respins.

Radio Chişinău

Parte componentă a Radio România, Radio Chişinău, pe parcursul celor zece ani de emisie, a fost un partener loial tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi al autorităţilor centrale şi locale, angrenate în procesul de modernizare al ţării şi de integrare a acesteia în Uniunea Europeană. Radio Chişinău a stabilit standarde înalte în ceea ce priveşte jurnalismul modern, european, respectul pentru public şi pentru informarea corectă şi onestă a acestuia.

Radio Chişinău este singurul radio din Republica Moldova care emite integral în limba română, istoric fiind primul post regional al Radio România.

Sursa:Comunicat Societatea Română de Radiodifuziune