Programul Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027 a primit avizul Guvernului

Momentul mult aşteptat pentru continuarea dezvoltării durabile şi echilibrate a Regiunii Sud - Muntenia, a sosit! Miercuri, 25 mai 2022, Programul Operaţional Regional (POR) Sud - Muntenia 2021-2027, pregătit de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, a fost aprobat de Guvernul României şi transmis Comisiei Europene.

În premieră, negocierile pentru POR 2021-2027 au fost purtate direct între ADR Sud Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru POR Sud – Muntenia 2021-2027 şi Comisia Europeană. Ce înseamnă acest lucru? Mai puţină birocraţie şi perioade mai scurte de aşteptare. De asemenea, ghidurile de finanţare sunt realizate în funcţie de nevoile regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia.

Descentralizarea Programul Operaţional Regional a început odată cu desemnarea Agenţiilor pentru dezvoltare regională drept Autorităţi de management pentru POR 2021-2027. Pentru beneficiari, efectul va fi reducerea birocraţiei în ceea ce priveşte elaborarea ghidurilor de finanţare şi ajustarea acestora la situaţia concretă a regiunii, precum şi simplificarea proceselor de evaluare, selecţie şi contractare a viitoarelor proiecte ce vor solicita fonduri europene”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman si în acelaşi timp preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia, Adrian-Ionuţ Gâdea. CpDR Sud Muntenia, în calitate de for deliberativ al regiunii, a sprijinit Agenţia în demersul de elaborare a noului program regional, pentru reducerea inegalităţilor şi disparităţilor din interiorul regiunii şi cu scopul de a prioritiza investiţiile publice, precum şi pentru a exploata potenţialul regiunii.

Astfel, POR Sud-Muntenia 2021–2027, produs al colaborării tuturor actorilor relevanţi din regiune, şi-a stabilit drept obiectiv general stimularea creşterii economice inteligente, durabile şi echilibrate în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Se aşteaptă ca acest lucru să ducă la o îmbunătăţire a calităţii vieţii comunităţilor locale, prin susţinerea capacităţii de inovare şi digitalizare a administraţiei locale şi a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi serviciilor şi valorificarea potenţialului cultural şi turistic al regiunii.

Plecând de la specificităţile regionale, de la lecţiile învăţate în derularea programelor anterioare (POR 2007-2013 şi POR 2014-2020) şi de la documentele regionale de programare, fondurile europene atribuite pentru dezvoltarea regională durabilă în perioada 2021-2027 vor finanţa investiţii în infrastructură, servicii şi echipamente necesare relevante, precum şi achiziţionarea, testarea şi pilotarea de soluţii şi aplicaţii, inclusiv asigurarea securităţii cibernetice şi interoperabilităţii acestora în vederea valorificării avantajelor digitalizării prin dezvoltarea de servicii pentru siguranţa şi în beneficiul cetăţenilor, al mediului de afaceri şi de cercetare şi al autorităţilor şi instituţiilor publice locale/centrale.

Programul a fost elaborat ţinându-se cont de observaţiile şi comentariile primite în perioada parcursă de la începutul procesului de programare, integrând de asemenea recomandările primite din partea Comisiei Europene după evaluarea versiunilor de lucru anterioare. Preconizăm că POR 2021-2027 Sud-Muntenia va fi aprobat de Comisia Europeană în vara acestui an, iar în scurt timp după aceea, vom fi pregătiţi să lansăm primele scheme de finanţare din POR Sud - Muntenia 2021-2027 şi vom avea primele contracte semnate. ADR Sud Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde de euro prin POR Sud - Muntenia 2021-2027 pentru cetăţenii din cele şapte judeţe componente ale regiunii”, a precizat Liviu Gabriel Muşat, directorul general al ADR Sud Muntenia.

Până la lansarea POR 2021-2027, ADR Sud Muntenia va continua pregătirea draft-urilor ghidurilor de finanţare şi consultările publice pe teme de interes pentru potenţialii beneficiari. De asemenea, acţiunile de informare şi publicitate a noului program vor fi intensificate, realizate pe categorii de publicuri - ţintă, pentru un impact sporit al mesajului transmis. Pentru realizarea dezideratelor unei comunicări eficiente vor fi folosite toate instrumentele de comunicare disponibile: site web, newsletter, social media, evenimente, caravane, expoziţii, Serviciul Helpdesk, activităţi destinate jurnaliştilor, campanii mass-media, publicaţii şi reţeaua comunicatorilor Regio Sud - Muntenia.

Versiunea Programului Operaţional Regional 2021-2027 al Regiunii Sud-Muntenia aprobată de Guvernul României şi transmisă Comisiei Europene poate fi consultată pe site-ul Agenţiei, în secţiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > POR Sud ‐ Muntenia 2021‐2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/782/POR-Sud-Muntenia-v4-SFC-23-05-2022.pdf.


Sursa:Comunicat  Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia