WORKSHOP - DIRECŢII DE INTERES ALE FIRMELOR ROMÂNEŞTI ÎN CONSULTANŢA ŞI CERCETAREA APLICATĂ

ASOCIAŢIA FACULTĂŢILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA , UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI, SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENŢEASCĂ, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA PRAHOVA organizează în data de 05  decembrie 2017, începând cu orele 14.00, în sala IP6 a UNIVERSITĂŢII PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI, WORKSHOP-UL „DIRECŢII DE INTERES ALE FIRMELOR ROMÂNEŞTI ÎN CONSULTANŢA ŞI CERCETAREA APLICATĂ, ACORDATE DE MEDIUL UNIVERSITAR”.

Parteneri în organizarea evenimentului ştiinţific sunt: Societatea Antreprenorială Studenţească din cadrul UPG din Ploieşti, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Uniunea Generală a Industriaşilor din România (U.G.I.R.)-Prahova , Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Prahova, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, Filiala Prahova, Ploieşti.

Vă rugăm să acceptaţi parteneriatul cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi să mediatizaţi evenimentul ştiinţific organizat de universitatea noastră. Folosim această ocazie pentru a vă transmite încă o dată cele mai bune gânduri ale noastre!

 

Echipa de proiect din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti