Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare, sesiunea de admitere 2022, după cum urmează:
 
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
 
1.   Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică "Gheorghe Lazăr" Chitila, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:
 
Specialitatea militară Indentenţă/ Bucătari - 3 locuri (bărbaţi şi femei)  
 
2.Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:
 
Specialitatea militară Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică – 1 loc (bărbaţi şi femei)  
 
Specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 1 loc (bărbaţi şi femei);
 
Pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, condiţiile generale şi specifice de admitere, etapele care trebuie parcurse de fiecare candidat precum şi documentele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere sunt precizate în anunţurile publicate pa pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – secţiunea Carieră/ Admitere în instituţii de învăţământ/ Admitere 2022.
Informaţii  suplimentare se pot obţine de pe pagina oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro - sau telefonic la numărul  0244/381254, 380770/ Fax: 0244/380345 int.144, Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională – Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou.
 
Sursa:Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou
Foto ilustrativ/gazetaph.ro