DGASPC PRAHOVA  celebreaza  Ziua Internaţională a Familiei

Începând cu anul 1993 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a proclamat Ziua Internaţională a Familiei ca eveniment celebrat în data de 15 mai a fiecărui an, pentru a reflecta importanţa pe care comunitatea internaţională o acordă familiilor.

Cu această ocazie în unităţile de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova se organizează o serie de activităţi în scopul facilitării interacţiunii şi menţinerii relaţiei dintre beneficiari şi familiile lor şi al promovării valorilor precum toleranţa, respectul, împărţirea sarcinilor casnice şi combaterea tuturor formelor de violenţă în familie.

Astfel, la Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele sub deviza ”Marea noastră familie” se desfăşoară o activitate care implică discuţii libere despre familie, cea de acasă şi cea formată în centru. La Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Filipeştii de Târg va avea loc o sesiune de informare despre rolul familiei, iar în cadrul atelierului de bricolaj se vor confecţiona obiecte care vor fi oferite membrilor familiei. Pentru a marca această zi specială la sediul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina se organizează o expoziţie cu lucrări realizate de copiii care beneficiază de servicii de recuperare în cadrul Centrului de zi pentru copiii cu dizabilităţi.

De asemenea, având în vedere importanţa colaborării cu autorităţile locale si rolul persoanelor resursă din comunitate, în perioada 17-19 mai 2022 la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova se organizează trei sesiuni de lucru cu reprezentaţi ai primăriilor.

În cadrul acestor întâlniri vor fi abordate subiecte referitoare la proiectele implementate de instituţie în scopul reintegrării familiale a copiilor cu risc de abandon şi care beneficiază de măsuri de protecţie specială, la rolul familiei în comunitate, la importanţa intervenţiei autorităţilor locale în prevenirea separării copiilor de familie, precum şi la acordarea suportului necesar copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.

Sursa:DGASPC Prahova