Peste 600 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate în cursul lunii aprilie 2022 de poliţiştii locali din Ploiesti
642 sancţiuni contravenţionale în valoare totatlă de 165.900 lei au fost aplicate în cursul lunii aprilie 2022 de poliţiştii locali, în temeiul atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel :
 
Ordine publică
În perioada 01 - 30 aprilie 2022 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au acţionat în permanenţă conform atribuţiilor specifice, pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind întocmite 321 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în valoare totală de 58.480 lei, legitimate 1.176 de persoane şi au fost constatate un număr de 4 infracţiuni. De asemenea, au fost asigurate măsuri de ordine şi linişte publică în zona unităţilor de învăţământ stabilite în responsabilitate prin Planul local de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zona unităţilor de învâţământ preuniversitar din municipiul Ploieşti în anul şcolar 2021-2022.
De asemenea, pentru asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică, de fluidizare a traficului rutier şi pietonal, poliţiştii locali au fost prezenţi în perioada 21, 22, 23/24 aprilie 2022, pe timpul oficierii slujbelor religioase prilejuite de Sărbătorile Pascale, în zona anumitor lăcaşuri de cult de pe raza municipiului Ploieşti, stabilite de comun acord cu celelalte forţe de ordine şi siguranţă publică.
 
În aceeaşi perioadă de referinţă poliţiştii locali din cadrul Biroului de Intervenţie Rapidă au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 2500 lei pentru nerespectarea normelor de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, precum şi pentru încălcarea regulilor privind salubrizarea municipiului. Totodată s-a asigurat patrularea în cartierele mărginaşe ale oraşului, prin staţionarea în zonele rău famate şi monitorizarea zonelor cu risc mărit de depozitare a deşeurilor menajere.
 
Circulaţie pe drumurile publice
Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie de circulaţie rutieră au verificat în cursul lunii aprilie, conform atribuţiilor legale, un număr de 389 conducători auto, dintre care 269 au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 58.420 lei, fiind asigurate totodată şi măsuri specifice la 5 accidente rutiere soldate cu pagube materiale. De asemenea, s-a asigurat fluenţa circulaţiei rutiere şi pietonale în zona Halelor Centrale, str. Cuza-Vodă, str. Jurnalist Gabi Dobre, str. C. D. Gherea, Bd. Republicii şi în zona Gării de Sud, precum şi în zonele în care s-au executat marcaje rutiere.
 
Protecţia mediului
În perioada 01 - 30 aprilie 2022, poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au soluţionat un număr de 83 de sesizări telefonice/scrise şi au efectuat 156 acţiuni de control privind respectarea regulilor de protecţie a mediului. Totodată, au întocmit 25 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în cuantum de 29.500 lei, dintre acestea 2 sancţiuni în valoare de 5.000 lei fiind aplicate operatorului de salubritate pentru neridicarea întregii cantităţi de deşeuri de la platformele gospodăreşti şi pentru nerespectarea graficului de evacuare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora, iar 23 amenzi în valoare totală de 24.500 lei au fost aplicate unor persoane juridice şi fizice pentru abandonarea de deşeuri menajere şi asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi din materiale de construcţii, electrocasnice şi mobilier scos din uz pe domeniul public, pentru neîncheierea contractelor privind prestarea serviciului de salubrizare, precum şi pentru depozitarea deşeurilor pe platformele gospodăreşti în afara recepientelor şi nemenţinerea curăţeniei în jurul acestora.
 
Disciplină în construcţii, afişaj stradal
În cursul lunii aprilie 2022, poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal, au soluţionat 44 de sesizări scrise/telefonice şi au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 9.500 lei, pentru ocuparea domeniului public cu materiale de construcţii/construcţii provizorii fără autorizările şi plata taxelor legale, pentru nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor de reparaţie defecţiune reţea electrică, pentru montarea pe domeniul public a unei schele fără autorizare şi plata taxelor legale, precum şi pentru rezervarea unei suprafeţe aparţinând domeniului public fără autorizare legală.
 
Control comercial
În cursul lunii aprilie 2022, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au verificat activitatea a 104 societăţi comerciale în vederea emiterii avizului pentru programul de funcţionare şi 173 de societăţi cu privire la deţinerea avizului de program/autorizaţiei de funcţionare emise de Primăria Muncipiului Ploieşti. Totodată, au aplicat 13 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.500 lei, pentru nerespectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii de comerţ, fiind monitorizate şi zonele Gang Nord, Centru, Malu Roşu, Sud, Piaţa Aurora Vest, Piaţa Mihai Bravu, Bariera Bucov şi Bariera Bucureşti, în vederea îndepărtării comercianţilor ambulanţi neautorizaţi.
 
Evidenţa Persoanelor
Poliţiştii locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor au desfăşurat în perioada 01 - 30 aprilie 2022, acţiuni de control la un număr de 145 asociaţii de proprietari, cu privire la identificarea deţinătorilor cărţilor de imobil, întocmirea şi actualizarea acestora, precum şi afişarea datelor de contact ale membrilor comitetului executiv. În cazul a 62 asociaţii de propietari, au fost acordate termene pentru remedierea neregulilor constatate. De asemenea, conform solicitărilor transmise de Serviciul Public de Finanţe Locale Ploieşti au fost întreprinse acţiuni de verificare la un număr de 10 adrese cu privire la stabilirea identităţii persoanelor.
 
 
Sursa:Politia Locala Ploiesti
 
Foto ilustrativ/ph-online.ro