SINTEZĂ ACTIVITĂŢI DESFAŞURATE DE POLIŢIŞTII LOCALI DIN PLOIESTI  ÎN LUNA MARTIE 2022
809 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 195.180 lei au fost aplicate în cursul lunii martie 2022 de poliţiştii locali, în temeiul atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel :
 
Ordine publică 
În perioada 01 – 31 martie 2022  poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au acţionat în permanenţă conform atribuţiilor specifice, pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind întocmite 338 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în valoare totală de 64.130 lei, legitimate 1.096 de persoane şi au fost constatate un număr de 3 infracţiuni. De asemenea, au fost asigurate măsuri de ordine şi linişte publică în zona unităţilor de învăţământ stabilite în responsabilitate prin Planul local de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zona unităţilor de învâţământ preuniversitar din municipiul Ploieşti în anul şcolar 2021-2022.
 
      În aceeaşi perioadă de referinţă poliţiştii locali din cadrul Biroului de Intervenţie Rapidă au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 300 lei pentru nerespectarea normelor de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, pentru nerespectarea unelor măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, precum şi pentru nerespectarea prevederilor privind interzicerea accesului şi deplasării căruţelor şi vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipiul Ploieşti.
 
Circulaţie pe drumurile publice
Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie de circulaţie rutieră au verificat în cursul lunii martie, conform atribuţiilor legale, un număr de 534 conducători auto, dintre care 442 au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 103.250 lei, fiind asigurate totodată şi măsuri specifice la 8 accidente rutiere soldate cu pagube materiale. De asemenea, s-a asigurat fluenţa circulaţiei rutiere şi pietonale în zona Halelor Centrale, str. Cuza-Vodă, str. Jurnalist Gabi Dobre, C.D.Gherea, Bd. Republicii şi în zona Gării de Sud, precum şi în zonele în care s-au executat marcaje rutiere.
 
Protecţia mediului
În perioada 01 – 31 martie  2022, poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au soluţionat un număr de 82 de sesizări telefonice/scrise şi au efectuat 113 verificări cu privire la deţinerea contractelor de prestări servicii încheiate cu operatorul de salubritate autorizat în municipiul Ploieşti. Totodată, au fost întocmite 17 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în cuantum de  23.500 lei,  dintre acestea 1 sancţiune în valoare de 2.500 lei fiind aplicată operatorului de salubritate pentru pentru nerespectarea graficului de evacuare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora, iar 16 sancţiuni în cuantum total de 21.000 lei au fost aplicate unor persoane juridice şi fizice pentru abandonarea deşeurilor din materiale de construcţii pe domeniul public, pentru abandonarea de deşeuri menajere şi asimilabile acestora pe platformele gospodăreşti, precum şi pentru neîncheierea contractelor pentru prestarea serviciului de salubrizare. 
                                                
Control comercial
În cursul lunii martie 2022, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au verificat activitatea a 277 societăţi comerciale în vederea emiterii avizului pentru programul de funcţionare şi 41 de societăţi cu privire la deţinerea avizului de program/autorizaţiei de funcţionare emise de Primăria Muncipiului Ploieşti. Totodată, au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 4.000 lei, pentru nerespectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii de comerţ, fiind monitorizate şi zonele Gang Nord, Centru, Malu Roşu, Sud, Piaţa Aurora Vest, Piaţa Mihai Bravu, Bariera Bucov şi Bariera Bucureşti, în vederea îndepărtării comercianţilor ambulanţi neautorizaţi.
 
Evidenţa Persoanelor
Poliţiştii locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor au desfăşurat în perioada 01 – 31 martie 2022, acţiuni de control la un număr de 227 asociaţii de proprietari, cu privire la identificarea deţinătorilor cărţilor de imobil, întocmirea şi actualizarea acestora, precum şi afişarea datelor de contact ale membrilor comitetului executiv. În cazul a 68 asociaţii de proprietari, au fost acordate termene pentru remedierea neregulilor constatate. De asemenea, conform solicitărilor transmise de Serviciul Public de Finanţe Locale Ploieşti au fost întreprinse acţiuni de verificare la un număr de 18 adrese cu privire la stabilirea identităţii persoanelor.
  
Prin acţiunile întreprinse, Poliţia Locală Ploieşti îşi doreşte să creeze un climat de siguranţă, ordine şi confort pentru ploieşteni.
Vă stăm permanent la dispoziţie prin Dispeceratul instituţiei, la numerele de telefon 0244/954 şi 0244/513255, precum şi prin intermediul adresei de e-mail : office@polocploiesti.ro.
 
Sursa:Politia Locala Ploiesti
Foto ilustrativ