ISU PRAHOVA.BULETIN INFORMATIV.24 martie 2022
În ultimele 24 de ore, pompierii militari prahoveni au acţionat pentru localizarea şi lichidarea a 23 de incendii de vegetaţie uscată, mărăciniş şi lăstăriş. Cauză probabilă de producere a acestor evenimente o constituie utilizarea focului deschis în spaţii deschise, cetăţenii efectuând igienizarea terenurilor prin arderea vegetaţiei uscate, fără a respecta normele de apărare împotriva incendiilor, iar suprafaţa de ardere a fost de aproximativ 116,35 ha vegetaţie uscată. 
Misiunile cele mai dificile, din cauza suprafeţelor afectate, a vântului puternic care dezvolta şi propaga cu repeziciune incendiiile, dar şi a drumului inaccesibil autospecialelor au fost în localităţile Podenii Noi şi Chiojdeanca, unde incendiile se manifestau pe o suprafaţă de aproximativ 90 ha cu posibilităţi de propagare la locuinţe. 
În perioada primăverii, incendiile de vegetaţie deţin o pondere extrem de ridicată din totalul evenimentelor produse la nivelul judeţului, doar în prima jumătate a lunii martie fiind înregistrate 125 de intervenţii la arderi necontrolate.
Statistica de la nivelul judeţului Prahova este îngrijorătoare fiind înregistrate 623 de incendii de vegetaţie uscată de la începutul anului până la 23 martie 2022.
Atenţie:
Incendiile de vegetaţie uscată se pot propaga la gospodăriile populaţiei, punând în pericol viaţa şi bunurile cetăţenilor!
Deoarece legislaţia interzice arderea la întâmplare a vegetaţiei uscate, iar cei care o fac pun în pericol gospodăriile, fondul forestier, bunuri materiale importante sau chiar vieţi omeneşti, transmitem din nou un apel către populaţie şi către factorii de răspundere din administraţiile locale, să respecte interdicţiile privind focul deschis, mai ales în această perioadă în care propagarea flăcărilor este favorizată de condiţiile meteorologice.
Potrivit standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă. În cazul unor astfel de incendii, flăcările se întind cu repeziciune pe o suprafaţă foarte mare, iar pompierii depun un efort considerabil pentru a opri propagarea arderii. 
 
În condiţii de vânt puternic sau de temperaturi ridicate, incendiile de vegetaţie uscată pot deveni şi mai periculoase dacă în zona terenurilor arzânde se află locuinţe, păduri, solare etc.
Pentru a evita producerea arderilor necontrolate, facem apel către cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor. Le reamintim faptul că utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă.
 
De asemenea, reamintim prahovenilor că arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, iar în cazul realizării igienizării terenurilor prin ardere, este obligatorie obţinerea acceptului de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi a permisului de lucru cu focul, impunându-se totodată, respectarea cu stricteţe a măsurilor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
 
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
 
Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea sancţiunilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 
Subliniem că un rol important în prevenirea incendiilor îl au autorităţile administraţiei publice locale care, prin toate pârghiile legale de care dispun, trebuie să conştientizeze şi să determine populaţia să se comporte şi să acţioneze în spirit civic.
 
Foto ilustrativ