Acţiuni de verificare în sistem integrat declanşate ca urmare a valului de incendii necontrolate de vegetaţie uscată
 
            În ultimele săptămâni, pompierii au intervenit pentru stingerea unui număr foarte mare de incendii provocate de arderea vegetaţiei uscate în scopul igienizării terenurilor şi pregătirii acestora pentru lucrările agricole de primăvară.
 
Ca urmare, în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Prahova a fost constituită o Comisie mixtă pentru verificarea modului de aplicare şi respectare a actelor normative în vigoare în domeniul protecţiei mediului de către persoanele fizice şi juridice din judetul Prahova care ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă.
Această comisie este coordonată de reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, ai Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul Judeţean Prahova, ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova, ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova şi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova.
Aşadar, în următoarea perioadă, Comisia mixtă va efectua verificări, prin sondaj, la persoanele fizice şi juridice din judetul Prahova care deţin/ administrează terenuri agricole, potrivit propriilor competenţe.
Integratorul rezultatelor verificărilor efectuate va fi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova care va întocmi un raport pe baza informărilor transmise de către toţi reprezentanţii instituţiilor participante, după fiecare acţiune desfăşurată pe teren. 
„În afara acestor verificări prin Comisia mixtă, Instituţia Prefectului Prahova va face o prioritate şi din a monitoriza modul în care instituţiile statului cu rol în prevenirea, gestionarea şi identificarea cetăţenilor care incendiază terenurile fără a respecta legea, îşi respectă obligaţiile legale, în plan local” transmite prefectul judeţului, Virgiliu Daniel Nanu. 
 
Pe această cale, reamintim cetăţenilor următoarele:
- Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:
arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
- Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea sancţiunilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 
Având în vedere că legislaţia interzice arderea la întâmplare a vegetaţiei uscate, iar cei care fac acest lucru, pun în pericol gospodăriile, fondul forestier, bunuri materiale importante sau chiar vieţi omeneşti, prefectul judeţului face un apel către populaţie, să respecte interdicţiile privind focul deschis, mai ales în această perioadă în care propagarea flăcărilor este favorizată şi de condiţiile meteorologice.
 
Sursa: Comunicat Prefectura Prahova
 
Foto:ISU Prahova