Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

  Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare, sesiunea de admitere 2022, după cum urmează:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR 

     1. Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu

   Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, domeniul de licenţă Contabilitate, Specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune/Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 1 loc (bărbaţi şi femei)

2. Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" Bucureşti

  Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, Specializarea Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 3 locuri (bărbaţi şi femei)

Pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, condiţiile generale şi specifice de admitere, etapele care trebuie parcurse de fiecare candidat precum şi documentele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere sunt precizate în anunţurile publicate pa pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – secţiunea Carieră/ Admitere în instituţii de învăţământ/ Admitere 2022.

 Sursa:Comunicat  Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou