45 DE LABORATOARE MOBILE DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, ACHIZIŢIONATE DE POLIŢIA ROMÂNĂ
 
Miercuri, 16 martie a.c., au fost recepţionate 45 de laboratoare mobile de educaţie rutieră, achiziţionate în cadrul proiectului „Educaţie rutieră – modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanţilor la trafic pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră”, derulat la nivelul Poliţiei Române.
 
Valoarea celor 45 de laboratoare mobile este de peste 7,4 milioane de lei (TVA inclus).
 
Autospecialele vor avea dotări tehnice şi expoziţionale menite să susţină activitatea poliţiştilor rutieri, în campaniile pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră, prin responsabilizarea cetăţenilor, în calitate de participanţi la trafic, fie că sunt pietoni sau conducători auto.
 
Laboratoarele mobile au fost distribuite structurilor de poliţie rutieră, astfel: 41 pentru serviciile rutiere teritoriale, 3 pentru Brigada Rutieră Bucureşti şi unul 1 pentru Direcţia  Rutieră.
 
Proiectul „Educaţie Rutieră - Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanţilor la trafic pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră” cod MySmis 125179  este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare şi a fost demarat în iulie 2020.
 
Bugetul total al proiectului este de 31.405.057,98 lei, dintre care 20.063.345,58 lei - valoare asigurată din FEDR, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă aprobată.
 
Scopul proiectului este ca România să devină o ţară sigură din punct de vedere al traficului rutier, pentru cetăţenii ei şi pentru cei care o tranzitează, prin prevenirea accidentelor de circulaţie, pentru a se putea înscrie în graficul comun stabilit de statele membre UE - de reducere a numărului de persoane decedate sau rănite grav în evenimente rutiere.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi respectare a normelor rutiere, de către participanţii la trafic, precum şi conştientizarea pericolelor la care se expun cei care încalcă regulile de circulaţie.
 
Conştientizarea consecinţelor accidentelor asupra lor înşişi şi asupra altora trebuie să vizeze toate categoriile sociale din care provin participanţii la traficul rutier.
 
Indiferent de vârstă, din punct de vedere social, economic, cultural, al nivelului de educaţie, accesului la tehnologie şi mass media al participanţilor la trafic, regulile rutiere trebuie cunoscute şi respectate întotdeauna, cu responsabilitate.
 
Grupul ţintă al campaniilor derulate în cadrul proiectului este abordat prin două modalităţi distincte:
-Campanii media naţionale, de educaţie rutieră;
-Activităţi educativ-preventive interactive („faţă în faţă”).
 
Campaniile vizează conştientizarea participanţilor la trafic cu privire la principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave produse în ultimii ani, în România (viteza excesivă, indisciplina pietonilor, neacordarea priorităţii de trecere), precum şi alte cauze (folosirea telefonului mobil, alcoolul, drogurile).
 
Activităţile educativ-preventive interactive se realizează prin interacţiunea directă a poliţistului rutier cu grupul ţintă.
 
Caravanele educative reprezintă un mod de comunicare, ce şi-au dovedit eficacitatea de-a lungul timpului, transmiţând mesajul educativ-preventiv, prin interacţiunea directă cu grupul ţintă (fiind folosite cu succes în mai multe ţări din Europa).
 
Reducerea numărului accidentelor rutiere şi a consecinţelor acestora reprezintă o prioritate pentru România, motiv pentru care Poliţia Română, prin intermediul Direcţiei Rutiere şi a serviciilor rutiere teritoriale, acţionează în permanenţă pentru reducerea riscului rutier, punându-se accent pe combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, prin aplicarea fermă a legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice, concomitent cu dezvoltarea activităţilor de educaţie rutieră.
 
Atât la nivel naţional cât şi la nivel local, se organizează, în parteneriat cu organizaţii din societatea civilă, campanii de educaţie rutieră şi alte activităţi preventive, ce au drept scop îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi respectare a normelor rutiere, precum şi conştientizarea pericolelor la care se expun cei care încalcă regulile de circulaţie.
 
În vederea eficientizării transmiterii mesajului preventiv-educativ către grupurile ţintă, se folosesc cât mai multe modalităţi de comunicare.
 
Astfel, se organizează, ori de câte ori se impune, întâlniri cu grupurile ţintă pe tema siguranţei rutiere, activităţi susţinute prin intermediul mass-media, precum şi prin desfăşurarea următoarelor:
-        ore de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ;
-        editarea de pliante şi flyere cu mesaje tematice şi distribuirea acestora participanţilor la trafic;
-        redactarea unor articole de presă şi publicarea acestora în ziare şi reviste cu specific auto;
-        campanii de afişaj stradal;
-        realizarea de videoclipuri cu tematică rutieră şi distribuţia acestora în mediul online;
-        participări la emisiuni radio şi de televiziune unde se transmit, informaţii şi sfaturi practice, cu caracter preventiv.
 
La nivel naţional, în anul 2021, poliţiştii rutieri au participat la 1.615 ore de educaţie, în 815 unităţi de învăţământ, au desfăşurat 7.364 de activităţi prin intermediul mass-media şi au încheiat 139 de noi parteneriate, în vederea desfăşurării de campanii/activităţi educativ-peventive.
 
Pe parcursul anului 2021, Direcţia Rutieră a fost implicată în următoarele campanii/proiecte la nivel naţional de educaţie rutieră:
- Ora de educaţie rutieră
- Şoferi de nota 10!
- Nu accelera spre vacanţă! (Vedere din spital)
- Fără alcool la volan!
- Fii Treaz La Volan
- România în siguranţă
 
La începutul anului 2022 a fost lansată platforma online www.verdelaeducatie.ro, care pune la dispoziţia părinţilor şi copiilor, pe termen lung, instrumente utile pentru educaţia rutieră, precum şi realizarea şi postarea pe platformă a unui serial educativ, intitulat Super-pietoni, realizat în colaborare cu Fundaţia Zurli şi SC Lidl Discount SRL.
 
Sursa:Politia Romana/IJP Prahova
Foto ilustrativ/Alba24.ro