La nivelul Prefecturii  Judeţului  Prahova au loc şedinţe ale Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor agricole şi a celor forestiere
La nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Prahova, lunar, au loc şedinţe ale Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor agricole şi a celor forestiere (fond funciar), sub conducerea şi coordonarea prefectului, Virgiliu Daniel Nanu, în calitate de preşedinte al acestei comisii.
În şedinţa de ieri, 17 februarie 2022 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate, a fost analizat un număr de 86 de propuneri ale U.A.T-urilor din judeţ privind eliberarea titlurilor de proprietate privată.
Dintre acestea, se evidenţiază comisia locală de fond funciar a comunei Bătrâni care a înaintat spre analiză un număr de 35 de dosare, astfel, putând fi un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi pe sectoare cadastrale finanţate din fondul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), mai ales datorită faptului că relieful acestei comune este unul colinar.
În cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară demarat de ANCPI în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, sunt finanţate, lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), având ca obiect atât sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan, cât şi sectoare cadastrale mixte, care cuprind imobile din extravilan şi din intravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.
Amintim aici faptul că, o bună cooperare între instituţiile implicate în derularea lucrărilor de înregistrare sistematică (primării, executanţi, ANCPI/ OCPI) reprezintă cheia succesului pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor de acest gen.
Primăria şi comunitatea locală sunt principalii beneficiari ai proiectelor de înregistrare sistematică, deci este foarte importantă implicarea lor în toate etapele de derulare.
În cadrul aceleaşi şedinţe, au fost analizate:
- 3 contestaţii formulate împotriva comisiilor locale;
- 2 poziţii de validare a dreptului de proprietate;
- 3 propuneri de constituire a dreptului de proprietate;
- 6 propuneri de retragere, rescriere, modificare şi anulare a unor titluri de proprietate.
 
Sursa:Prefectura  Judeţului  Prahova