IJP PRAHOVA. ACTIVITATI PE ANUL 2021
 
În anul 2021, siguranţa şi sănătatea cetăţeanului au fost priorităţile poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, având o contribuţie majoră la asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi o contribuţie semnificativă la scăderea şi menţinerea sub control a fenomenului infracţional. Poliţiştii prahoveni au acţionat constant, alături de celelalte forţe angrenate în îndeplinirea obiectivului general de creştere a gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului şi siguranţa stradală, cu atât mai mult în perioada stării de alertă în contextul pandemiei de COVID-19. 
 
Pentru atingerea obiectivelor propuse, la nivelul inspectoratului au fost organizate şi desfăşurate 3.861 de acţiuni în cadrul cărora au fost implicaţi în medie, zilnic, 116  poliţişti. 
 
De asemenea 788.767 de persoane au fost verificate, iar dintre acestea 10.701 nu respectau măsurile şi interdicţiile impuse privind protecţia individuală, 194 nerespectând măsura izolării/carantinării.
 
Pe tot parcursul anului 2021 au fost verificate 21.765 de societăţi comerciale, 34.764 mijloace auto transport persoane şi 239.407 obiective/locaţii de interes.
 
Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 12.128 de sancţiuni contravenţionale şi au fost înregistrate 13 dosare penale (10 pentru zădărnicirea combaterii bolilor şi 3 pentru fals în declaraţii).
 
Una dintre cele mai importante şi eficiente resurse în cadrul instituţiei este cea umană, urmărindu-se astfel, pe parcursul întregului an, realizarea unui management responsabil şi eficient, în scopul îndeplinirii unor obiective esenţiale în cadrul instituţiei, la data de 31.12.2021 procentul de încadrare a funcţiilor a fost de 78,25%.
 
La sfârşitul anului 2021, a fost operaţionalizat Serviciului Pregătire Profesională, având ca principale atribuţii coordonarea, monitorizarea şi evaluarea pregătirii de specialitate şi a celei din domeniul intervenţiei poliţieneşti, respectiv pregătire tactică, pregătire în domeniul educaţiei fizice şi autoapărării, în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare şi al conducerii autovehiculelor de serviciu în regim prioritar.
 
Obiectivul principal al acestei structuri este dat de realizarea unui proces de instruire teoretică şi practică de calitate pentru constituirea unui corp poliţienesc bine pregătiti, pentru a face faţă provocărilor unui mediu operativ extrem de dinamic.
 
În cadrul activităţii de prevenire, au fost desfăşurate acţiuni de informare şi prevenire în cadrul mai multor acţiuni, proiecte şi campanii, dintre care amintim Delincvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor, în cadrul acesteia fiind desfăşurate următoarele proiecte: Proiectul BLITZ_10, Şcoala Siguranţei TEDI dar şi Campania SELFIE-UL PE TREN NU IA LIKE-URI IA VIEŢI. În cadrul acestor campanii publicul ţintă au fost cei 25.704 elevi, 1.445 de părinţi şi 1.184 de cadre didactice.
 
În cursul anului 2021, cele 1.046 de activităţi desfăşurate pe linia prevenirii furturilor din locuinţe, înşelăciunilor, a furturilor din buzunare dar şi prevenirea violenţei în familie, au avut peste 23.000 de beneficiari. 
 
De asemenea, în cadrul acestor activităţi au fost efectuate peste 7.600 de patrulări şi peste 5.500 de persoane consiliate.
 
În perioada analizată, infracţionalitatea sesizată la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova a înregistrat o scădere de 5.8%, de la 13.296 la 12.525 fapte, dar şi o scădere a infracţiunilor judiciare cu 12,35% de la 8.633 la 7.567.
 
De asemenea, pe fondul scăderii generale a infracţionalităţii sesizate din ultimii 5 ani, se observă şi reducerea substanţială (23,25%) a numărului de infracţiuni contra patrimoniului.
 
Infracţionalitatea stradală sesizată înregistrează o creştere cu 8,7%. De precizat că din totalul sesizărilor 76,88% au avut loc ziua, iar 29,36% au fost descoperite în flagrant delict.
 
Pe segmentul infracţionalităţii judiciare, pe principalele genuri de fapte, este înregistrat un trend descendent al faptelor, respectiv tâlhăria (-32,50%), furtul (-16,84%), dar şi lovirea sau alte violenţe (-9,26).
 
Scăderi înregistrează şi faptele de furt din societăţi comerciale (-39,13%), furtul din buzunare, poşete şi genţi(-45,21%), iar uşoare creşteri cunosc faptele de auto (+2 fapte +25%) şi înşelăciunile (+16,50%).
 
În urma analizei situaţiei operative, rezultă o scădere şi a faptelor de abuz de încredere ( -27,73%) dar şi a faptelor de distrugere( -4,55%).
 
În ceea ce priveşte criminalitatea gravă, comisă cu violenţă, din totalul infracţiunilor sesizate, se observă o scădere cu 8,35%, fiind sesizate 4.380 de astfel de fapte, cu 399 mai puţine decât în anul 2020.
 
Faptele de tentativă de omor au scăzut cu 40%, cele de vătămare corporală din culpă cu 4,65%, iar în ceea ce priveşte faptele de ameniţare, acestea au scăzut cu 12,51%.
 
De precizat că nu au rămas în evidenţe fapte de mare violenţă cu autori neidentificaţi.
 
Rezultatul fermităţii în aplicarea legii constă în faptul că au fost dispuse 701 măsuri preventive (+42,48%), după cum urmează: arest preventiv:170 (+17,24%); arest la domiciliu: 13 (+62,50%);control judiciar: 283 (+21,46%); reţinere:235 (+123,81%);
 
De la începutul anului 2021 au fost executate 24 de mandate europene de arestare, fiind predate autorităţilor judiciare persoanele care au făcut obiectul acestora. De asemenea, în cadrul activităţilor de urmărire şi supraveghere au fost soluţionate 254 de mandate şi sentinţe penale.
 
Au fost desfăşurate activităţi de căutare a persoanelor, fiind clarificate 206 cazuri de dispariţie (printre care şi 81 de minori). 
 
De menţionat este faptul că în anul 2021 nu au fost înregistrate evenimente negative, toate cauzele privind minori dispăruţi fiind revocate.
 
Referitor la activitatea de supraveghere judiciară, s-au înregistrat 255 de situaţii de încălcare a măsurilor dispuse de unităţile de parchet şi instanţele de judecată, despre care organele judiciare sus-menţionate au fost informate, în 19 cazuri măsurile fiind schimbate.
 
Începând cu 2021, au fost efectuate activităţile specifice, în vederea completării Registrului naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Astfel, la nivelul I.P.J. Prahova, au fost repartizate 2.255 de dosare de evidenţă a agresorilor sexuali, în vederea verificării şi documentării. 
 
În perioada analizată, în judeţul Prahova nu au fost înregistrate evenimente grave, săvârşite cu arme, materii explozive ori substanţe periculoase. Poliţiştii specializaţi în acest domeniu au organizat şi desfăşurat 42 de acţiuni care au avut drept scop prevenirea şi combaterea infracţiunilor pe această linie şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului. În cadrul activităţilor, au fost efectuate 257 de controale, dintre care 228 pe linie de arme şi muniţii şi 29 de linie de explozivi.
 
Totodată, au fost întocmite 233 de dosare penale, au fost aplicate 139 de sancţiuni contraveţionale, în valoare de 1.211.600 de lei şi au fost ridicate în vederea confiscării:115 
arme de diferite tipuri şi calibre, 340 bucăţi muniţie, 8.215 kg articole pirotehnice,  au fost indisponibilizate 104,9 t produse de protecţie a plantelor.
 
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au acţionat pentru combaterea faptelor ilegale grave din economie, obiectivul prioritar de acţiune fiind menţinerea unui climat de legalitate în sfera afacerilor, în vederea consolidării unui mediu de afaceri stabil şi predictibil.
 
În cursul anului 2021 se observă o creştere de natură economico-financiară cu 16,32%, gradul de complexitate şi volumul de activităţi pentru probarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate menţinându-se la un nivel crescut.
 
Prin activităţile desfăşurate au fost instituite 38 de rechizitorii şi au fost încheiate 13 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.
 
În privinţa activităţilor de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, în anul 2021, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au soluţionat 48 de dosare penale cu soluţie de trimitere în judecată.
 
De asemenea, au fost puse în executare 198 de mandate de percheziţie domiciliară, dintre care 60 în sistem informatic, iar 11 grupări infracţionale au fost destructurate( 43 de membri).
 
Acţiunile în sistem integrat au fost organizate în baza analizelor şi deciziilor luate în cadrul Grupului de Coordonare şi Trasarea Sarcinilor organizat la nivelul I.P.J. PRAHOVA, astfel că au fost constatate 1.054 de infracţiuni, din care 686 de prinderi în flagrant delict.
 
În cadrul acestor activităţi au fost aplicate 27.581 sancţiuni contravenţionale, au fost verificate 36.097 de persoane dar şi 19.933 de autoturisme.
 
În domeniul poliţiei de proximitate, au fost soluţionate 2.788 de sesizări/reclamaţii.
 
Astfel, pentru asigurarea protecţiei victimelor violenţei domestice, în anul 2021, poliţiştii au emis 34 de ordine de protecţie, au soluţionat 1.703 dosare penale şi au aplanat 498 de stări conflictuale. Au fost organizate 967 de activităţi în comunitate şi au beneficiat de consiliere 4.062 de persoane.
 
 
În domeniul silvic, în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, au fost desfăşurate 941 de controale şi verificate 1.420 de obiective.
 
În perioada analizată, au fost întocmite 5 dosare penale, în care au fost cercetate 11 persoane, au fost aplicate 223 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 300.000 de lei. Totodată, s-a dispus confiscarea cantităţii de 921 de metri cubi de material lemnos.
 
De asemenea, au fost puse în executare 19 mandate de percheziţie domiciliară, iar faţă de persoanele cercetate au fost dispuse 3 măsuri preventive.
 
Pe linia produselor petroliere, au fost organizate 19 acţiuni, controale şi filtre şi au fost constatate 31 de infracţiuni, săvârşite de 13 autori.
 
Totodată, în cadrul activităţilor desfăşurate au fost indisponibilizate 90.000 de litri de produs petrolier.
 
În domeniul siguranţei şcolare, reamintim faptul că în luna septembrie a anului 2020, la nivel naţional şi judeţean s-a înfiinţat Direcţia/Biroul Siguranţă Şcolară, în scopul asigurării şi consolidării climatului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar şi zonele adiacente.
 
În perioada de referinţă, în acest domeniu de activitate au fost sesizate 36 de infracţiuni( +11), 26 dintre acestea fiind în mediul rural.
 
Astfel că, poliţiştii din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară au organizat 148 de activităţi preventive la care au participat 2.293 de elevi şi preşcolari.
 
Au fost desfăşurate 376 de activităţi în cadrul orelor de curs, 413 întâlniri cu cadrele didactice şi au fost întocmite 32 de analize dar şi 25 de informări cu privire la problematica specifică.
 
Această structură a organizat şi 292 de acţiuni preventiv-educative dar şi 82 de acţiuni în domeniul rutier şi al sigutanţei publice.
 
Poliţiştii Biroului pentru protecţia animalelor au organizat şi desfăşurat 3 acţiuni,7 activităţi preventive în unităţi de învăţământ, au efectuat 64 de controale şi au aplicat 151 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 75.010 lei.
 
La nivelul biroului, au fost soluţionate 156 de petiţii, 8 dosare penale au fost înregistrate şi au fost emise 19 ordine de plasare în adăpost.
 
În perioada analizată, 75 de animale au fost plasate în adăpost ca urmare a emiterii ordinelor de plasare.
 
Specialiştii Serviciului Criminalistic au efectuat 3.356( +3,86%) de deplasări în teren, în urma cercetărilor la faţa locului, s-a reuşit ridicarea a 19.722 urme (+4.211).
 
În urma activităţilor desfăşurate, au fost întocmite 239 de rapoarte criminalistice (231 în anul 2020), fiind supuse examinării 3.108 probe/ persoane în vederea formulării concluziilor. În urma efectuării acestora, au fost identificate 60 de persoane si obiecte.   
 
Începând cu luna august 2021, a devenit operaţională Soluţia de recunoaştere facială NEOFACE, care compară imaginile persoanelor suspecte cu imaginile persoanelor aflate în bazele de date criminalistice, în această perioadă fiind identificate 5 persoane, dintre care una urmărită general.
 
Cuplurile chinologice au efectuat cercetarea la faţa locului în 59 de cazuri, obţinând rezultate foarte bune, fiind solicitate şi pentru efectuarea de activităţi în alte judeţe. În 3 cazuri acestea s-au deplasat în judeţele Ilfov şi Ialomiţa pentru efectuarea cercetării la faţa locului în cazuri de viol, dispariţie minor sau scotocire în cazul unei evadări.
 
În perioada evaluată, luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au participat la 17 misiuni de escortare persoane privative de libertate.
 
De asemenea au mai participat la 110 percheziţii domiciliare, 55 măsuri de ordine la diferite manifestări şi la alte 48 misiuni.
 
În ceea ce priveşte siguranţa rutieră, în anul 2021, a scăzut numărul total de accidente rutiere, de la 262 la 157. Numărul persoanelor rănite grav scade cu 127, în anul 2021, de la 234 la 107. În ceea ce priveşte numărul persoanelor decedate, a fost înregistrată o uşoară creştere la acest indicator, de la 59 în anul 2020, la 71 în anul 2021.
 
Din analizele efectuate, a rezultat faptul că principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt abaterile săvârşite de biciclişti, viteza excesivă, nerespectarea distanţei în mers şi neacordarea de prioritate vehiculelor.
 
Poliţiştii rutieri  au organizat acţiuni punctuale împreună cu structurile de ordine publică pe principalele cauze generatoare, prin deplasarea pe termen scurt de forţe şi efective sporite, în zonele identificate cu risc ridicat, sub coordonarea Serviciului Rutier.
 
Totodată, la nivelul Serviciului Rutier Prahova se organizează dispozitivul de fluenţă a traficului rutier pe Valea Prahovei cu o medie de 30 de poliţişti zilnic.
 
Pe tot parcursul anului 2021, au fost organizate acţiuni ce au vizat combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, în zilele şi intervalele orare critice, pe tronsoanele de drum identificate ca având un potenţial criminogen ridicat.
 
În anul 2021, patrulele de poliţişti constituite au intervenit la un număr de 28.499 de apeluri semnalate prin intermediul S.N.U.A.U. 112. 
 
De asemenea, în cadrul compartimentului de relaţii cu publicul au fost primite 11.048 de petiţii(- 4.573), 9.958 dintre acestea au fost soluţionate pozitiv sau parţial pozitiv iar în 156 dintre cazuri a fost declinată competenţa.
 
În cursul anului 2021, s-au obţinut fonduri şi efectuat lucrările la sediul I.P.J. Prahova şi la alte 17 imobile aflate în administrare, fiind achiziţionate şi 20 de autospeciale.
 
Tot în anul 2021, în urma demersurilor întreprinse, s-au obţinut sumele necesare achiziţionării a 255 echipamente de protecţie-veste antiglonţ şi 145 de bastoane telescopice dar şi a achiziţionării a 14 aparate radar, 60 de etiloteste, 1 Trucam.
 
În contextul necesităţii asigurarii măsurilor de protecţie a personalului propriu a fost încheiat un acord cadru în valoare de 85.680 de lei pentru achiziţia de produse necesare pentru protecţia lucrătorilor împotriva virusului COVID-19 (cca. 800.000 măşti medicinale, dezinfectanţi pentru mâini şi suprafeţe, mănuşi unică folosinţă).
 
Pentru anul 2022, obiectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, adaptate necesităţii populaţiei sunt următoarele:
 
Asigurarea unui mod riguros de organizare, conducere şi coordonare pentru gestionarea judicioasă a resurselor umane, a mijloacelor materiale financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova.
 
Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor prin:
 
Asigurarea unui management în sistem integrat al situaţiei operative la nivelul judeţului prin activităţi de menţinere a ordinii publice în vederea reducerii infracţionalităţii stradale.
 
Promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate prin intermediul poliţiştilor de proximitate pentru creşterea gradului de conştientizare şi identificare a ameninţărilor locale.
 
Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar.
 
Prevenirea şi combaterea criminalităţii, cu efect direct în ceea ce priveşte creşterea gradului de siguranţă publică şi întărirea sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor.
 
Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale.
 
Destructurarea grupărilor infracţionale care generează conflicte stradale sau sunt specializate în comiterea unor infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite.
 
Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
 
ACTIVITATEA SERVICIULUI JUDEŢEAN DE POLIŢIE TRANSPORTURI PRAHOVA ÎN ANUL 2021
 
 
În ceea ce priveşte activitatea Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova, de menţionat este faptul că este o componentă activă a Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, formaţiune a Poliţiei Române, învestită să asigure un climat de ordine şi siguranţă publică în zonele din competenţa unui număr de 10 posturi de poliţie transporturi feroviare şi mijloace de transport feroviar.
 
Activităţile desfăşurate, de la începutul anului 2021, de către poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova, se înscriu în obiectivele de acţiune stabilite în contextul Strategiei Poliţiei Române, având ca priorităţi de acţiune siguranţa cetăţeanului, reducerea oportunităţilor de comitere a faptelor antisociale, întărirea capacităţii de culegere şi analiză a informaţiilor, investigarea criminalităţii şi promovarea siguranţei călătorilor.
 
În perioada de referinţă, pe linia activităţilor de prevenire au fost executate 117 acţiuni, din care 18 cu organele teritoriale, au fost efectuate 598 de controale din care, 494 la Legea nr.333/2003, realizându-se un număr de 511 instruiri ale personalului de pază.
 
În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova au fost legitimate 9.245 de persoane şi 1.371 autoturisme verificate.
 
În perioada analizată s-a intervenit la 167 de apeluri 112, au fost efectuate 6.472 de patrulări pedestre şi au fost patrulate 5.015 trenuri.
 
Tot în această perioadă, s-a intervenit la evenimente în 380 de situaţii semnalate, comparativ cu anul 2020 când s-a intervenit la evenimente în 315 situaţii semnalate.
 
De asemenea, poliţiştii serviciului au clarificat situaţia şi au luat măsurile legale împotriva a 65 minori lipsiţi de supraveghere, după cum urmează: 52 au fost predaţi familiilor, 13 au fost predaţi la centrul de ocrotire minori, 48 părinţi/tutori au fost sancţionaţi iar 19 bolnavi psihic au fost depistaţi.
 
Comparativ cu anul 2020 când poliţiştii serviciului au clarificat situaţia şi au luat măsurile legale împotriva a 47 minori lipsiţi de supraveghere, 30 au fost predaţi familiilor, 17 au fost predaţi la centrul de ocrotire minori, 16 părinţi/tutori au fost sancţionaţi, 29 bolnavi psihic au fost depistaţi.
 
 
Pe linia activităţii de constatare a contravenţiilor poliţiştii au aplicat 3.846 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.090.910 lei. 
 
În cursul anului 2021 au fost sesizate 134 de infracţiuni din care, 6 economico-financiare, 99 judiciare şi 29 de altă natură comparativ cu anul 2020 când au fost sesizate 83 de infracţiuni din care 5 economico-financiare, 61 judiciare şi 17 de altă natură.    
 
În cadrul activităţilor au fost constatate 163 de infracţiuni cu urmărirea penală începută pentru faptă, 38 infracţiuni cu urmărirea penală împotriva suspectului, respectiv 29 de infracţiuni de natură  judiciară, una de natură economico financiară şi 8 de altă natură.
 
Totodată, au fost constatate 38 de infracţiuni incriminate în codul penal astfel: 2 infracţiuni contra persoanei, 20 infracţiuni contra patrimoniului, din care: 4 furturi de la călători, o tâhărie, 2 alte fapte de furt, o distrugere din culpă, 10 distrugeri şi alte 2 fapte.
 
Au mai fost constatate şi 11 infracţiuni contra siguranţei publice, 2 infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, 2 infracţiuni de corupţie şi de serviciu şi o infracţiune de fals.
 
Pe linia de muncă „patrulări trenuri, prevenirea şi combaterea tulburării ordinii şi liniştii publice cu ocazia manifestărilor cultural- sportive”, au fost executate 80 de acţiuni specifice în staţiile C.F. şi trenurile de călători, din care, 8 pentru combaterea călătoriei frauduloase executate în comun cu inspectori din cadrul SNTFC Călători, 13 pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu virusul SARS - CoV2  şi 59 pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică, comparativ cu  perioada similară  a anului 2020 când au fost executate 34 de acţiuni.
 
În perioada supusă analizei, poliţiştii Compartimentului Patrule au executat 1.430 de patrulări trenuri de călători, comparativ cu 12 luni 2020 când au fost patrulate 903 de trenuri, au implementat în aplicaţia SNRI 2.486 de persoane, comparativ cu 12 luni 2020 când au fost implementate 1.745 de persoane, au aplicat un număr de 1.112 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 352.005 lei, faţă de 807 de amenzi aplicate în perioada similară a anului 2020 cu o valoare totală de 594.370 de lei. 
 
Totodată, în perioada de referinţă, poliţiştii compartimentului patrule au depistat în trenurile de călători 135 de cerşetori şi 23 de minori ce au fost internaţi în centre specializate ori predaţi familiilor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020 când au fost depistaţi 130 de cerşetori şi 13 minori.
 
 
 
Pe linia de muncă „ paza bunurilor şi protecţia valorilor monetare”, au fost executate 6 acţiuni specifice în obiectivele de pe raza de competenţă, în urma activităţilor desfăşurate fiind constatate 18 abateri săvârşite de către personalul de pază, din care 18 sancţiuni contravenţionale aplicate pe linia Legii 333/2003 republicată în valoare totală de 18.600 de 
lei, comparativ cu 12 luni 2020 când s-au constatat şi aplicat 51 de contravenţii în valoare de 19.530 de lei. 
 
Au fost executate 494 de verificări şi controale la obiectivele de pe raza de competenţă şi în rândul personalului de pază, comparativ cu 12 luni 2020 când au fost efectuate 536 de controale, fiind înaintate 12 informări scrise la obiectivele din teritoriu şi la societăţile de pază, atât din sistemul transporturi cât şi privat.
 
Pe linia transportului, colectării, depozitării, manipulării şi protecţiei valorilor monetare au fost executate 35 de controale şi verificări la locurile de colectare valori monetare cât şi la casele de bagaje de pe raza de competenţă, nefiind înregistrate evenimente negative.
 
Obiective şi priorităţi pentru trimestrul I 2022:
 
Efectuarea de acţiuni punctuale şi pânde în zonele şi locurile de interes operativ, în vederea prinderii în flagrant a autorilor furturilor de componente de la instalaţiile de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar şi de la călători;
Asanarea spaţiilor şi mijloacelor de transport feroviar al călătorilor, de persoanele cunoscute că săvârşesc fapte infracţionale împotriva acestora;
Intensificarea verificărilor la centrele de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase, precum şi identificarea centrelor care colectează clandestin, în colaborare cu lucrătorii din cadrul I.P.J. Prahova, I.T.M. Prahova şi Garda de Mediu Prahova;
Efectuarea de controale în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 333/2003 şi luarea de măsuri legale ferme la societăţile şi obiectivele unde se constată nereguli pe această linie;
Organizarea unor acţiuni comune cu efective din cadrul I.J.J. Prahova şi Gruparea Mobilă de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti pentru prevenirea şi combaterea acestui gen de fapte;
Desfăşurarea unor activităţi preventive prin mediatizarea cazurilor de autori de infracţiuni prinşi şi a măsurilor care au fost luate împotriva acestora.
 
Sursa si video:IJP Prahova