Atenţie: Incendiile de vegetaţie uscată se pot propaga la gospodăriile populaţiei, punând în pericol viaţa şi bunurile cetăţenilor
 
Odată cu încălzirea vremii, gospodarii şi fermierii aleg să îşi igienizeze terenurile prin arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate. 
Aceasta este, din nefericire, cea mai întâlnită practică şi reprezintă un pericol foarte mare prin posibilitatea propagării flăcărilor la alte terenuri, păduri, la diferite construcţii şi sisteme din apropiere.
 
În săptămâna precedentă, pompierii au intervenit pentru stingerea unui număr mare de incendii provocate de arderea vegetaţiei uscate în scopul igienizării terenurilor şi pregătirii acestora pentru lucrările agricole de primăvară.
 
În perioada 31.01 – 07.02.2022 echipajele specializate pentru intervenţie au acţionat pentru localizarea, lichidarea şi înlăturarea efectelor negative a 134 incendii.
În săptămâna precedentă, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a judeţului Prahova s-au înregistrat 134 arderi necontrolate, în general la vegetaţia uscată pe terenurile aflate în administrarea consiliilor locale. Din cele 134 de arderi necontrolate, 120 au fost arderi de vegetaţii uscate care au afectat o suprafaţă de aproximativ 750 hectare de teren. 
Pe timpul acţiunilor de răspuns, structurile de intervenţie au acţionat cu 101 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 15 ofiţeri, 405 subofiţeri, 62 personal SVSU/SPSU, 84 poliţie şi  8 jandarmi.
 
Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:
 
• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
 
• Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
 
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
 
• Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii;
 
• Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;
 
• Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).
 
• Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;
 
• Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
 
Arderea miriştilor se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b)parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
c) izloarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
d)desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e)asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
f)asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 
Arderea vegetaşiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b)colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
c)executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d)curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e)desfăşurarea arderii numai pe timpul zilei;
f)asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g)supravegherea permanentă a arderii;
h)stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i)interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
 
Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederilor generale şi specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.
 
De asemenea, reamintim prahovenilor că arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, iar în cazul realizării igienizării terenurilor prin ardere, este obligatorie obţinerea acceptului de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi a permisului de lucru cu focul, impunându-se totodată, respectarea cu stricteţe a măsurilor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
 
Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.
 
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
 
Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea sancţiunilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 
Deoarece legislaţia interzice arderea la întâmplare a vegetaţiei uscate, iar cei care o fac pun în pericol gospodăriile, fondul forestier, bunuri materiale importante sau chiar vieţi omeneşti, transmitem din nou un apel către populaţie şi către factorii de răspundere din administraţiile locale, să respecte interdicţiile privind focul deschis, mai ales în această perioadă în care propagarea flăcărilor este favorizată de condiţiile meteorologice.
 
Sursa:Comunicat IJP Prahova
 
Foto cu caracter ilustrativ