ACTIVITĂŢI TEMATICE DESFĂŞURATE DE POLIŢIŞTII LOCALI ÎN LUNA IANUARIE 2022

În cursul lunii ianuarie 2022, poliţiştii locali cu atribuţii pe linie de circulaţie rutieră au aplicat un număr de 611 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 142.825 lei pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la masa maximă admisă de 3,5 tone, pentru nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere privind oprirea, staţionarea şi accesul interzis, pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor fără autorizaţie de transport valabilă, utilizarea altor terminale, deplasarea pe alte trasee şi oprirea în alte staţii decât cele stabilite de municipalitate, pentru ocuparea locurilor de parcare destinate persoanelor cu handicap, precum şi pentru parcarea autoutilitarelor (autovehicule transport marfă) inclusiv remorci/semiremorci în parcările de reşedinţă şi de domiciliu, pe trotuare şi pe partea carosabilă.

Totodată, în aceeaşi perioadă de referinţă, pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, poliţiştii locali au aplicat 18 sancţiuni contravenţionale în valoare de 33.750 lei, dintre care 11 sancţiuni în sumă de 27.500 lei au fost aplicate operatorului de salubritate pentru neînlocuirea recipientelor de colectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi, în maximum 24 de ore de la sesizare, pentru neridicarea întregii cantităţi de deşeuri şi nemenţinerea în stare de curăţenie a platformei gospodăreşti şi a recipientelor, pentru nerespectarea graficului de evacuare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora, iar 7 sancţiuni în cuantum total de 6.250 lei au fost aplicate unor persoane juridice şi fizice pentru neasigurarea curăţeniei, împrejmuirii incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public până la limita de proprietate, pentru circulaţia pe drumurile publice cu un vehicul cu tracţiune animală, pentru abandonarea de deşeuri menajere şi asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi din materiale de construcţii, electrocasnice şi mobilier scos din uz pe domeniul public şi pentru neîncheierea contractelor pentru prestarea serviciului de salubrizare.


Prin acţiunile întreprinse, Poliţia Locală Ploieşti îşi doreşte să creeze un climat de siguranţă, ordine şi confort pentru ploieşteni.
Vă stăm permanent la dispoziţie prin Dispeceratul instituţiei, la numerele de telefon 0244/954 şi 0244/513255, precum şi prin intermediul adresei de e-mail :
office@polocploiesti.ro.

Sursa:Comunicat Politia Locala Ploiesti

Foto ilustrativ/amosnews.ro