Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, 3 posturi vacante de personal contractual
 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, 3 posturi vacante de personal contractual, din cadrul Serviciului Logistic, după cum urmează:
 
Un post de maistru (electromecanic auto) în cadrul Serviciului Logistic.
 
Un post de fochist în cadrul Compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar şi Intendenţă.
 
Un post de magaziner în cadrul Compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar şi Intendenţă- Compartimentul Popotă.
 
Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu nr. 60, judeţul Prahova, în perioada 26.01.2022 -  09.02.2022, inclusiv, în intervalul orar 1000 – 1200 şi 1300 – 1500, în zilele lucrătoare.
 
Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal.
 
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs/examen: 
- până la data de 09.02.2022, inclusiv, în intervalul orar 1000 – 1200 şi 1300 – 1500, în zilele lucrătoare – înscrierea candidaţilor; 
- până la data de 07.03.2022, ora 1500 - termen de completare a dosarelor cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia.
   
 
Concursurile/examenele se vor desfăşura în perioada 10.02.2022 – 16.03.2022, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu nr. 60, judeţul Prahova  şi vor consta în trei etape succesive: 
Selecţia dosarelor de concurs;
Proba scrisă;
Proba interviu.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul inspectoratului, conform datelor de mai sus, dar şi de pe pagina de internet a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, https://ph.politiaromana.ro/,  secţiunea Carieră-Posturi scoase la concurs:
 
 
 
 
Sursa:IJP Prahova
 
Foto ilustrativ