Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, reunit în ultima şedinţă din anul 2021
Joi, 16 decembrie, la sediul central al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia din municipiul Călăraşi, a avut loc în sistem hibrid (fizic şi prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line) ultima şedinţă din acest an a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia.
Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi spre aprobare au avut în vedere activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud -Muntenia (ADR Sud Muntenia). Astfel, membrii CpDR au avizat favorabil: raportul de activitate al Agenţiei, proiectele referitoare la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, precum şi noua organigramă, alături de statul de funcţii al instituţiei şi proiectul de buget al Agenţiei aferent anului 2022. De asemenea, a fost aprobată contribuţia Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” (SMEE-PB) în regiunea Sud Muntenia, finanţat din Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation implementat de Banca Europeană de Investiţii (E.L.E.N.A.).
Informările realizate la finalul reuniunii au vizat prezentarea proiectului strategic „Centru de Date Regional Sud Muntenia”, ce ar urma să fie propus spre finanţare în viitorul Program Operaţional Regional Sud -Muntenia 2021-2027, şi activităţile desfăşurate de Agenţie pentru pregătirea Programului Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027, inclusiv a documentelor conexe. Au fost prezentate, de asemenea, stadiile implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020, precum şi a proiectelor cu finanţare europeană pe care le are în desfăşurare Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia în calitate de lider/partener. Nu în ultimul rând, membrii Consiliului au fost informaţi cu privire la constituirea bazei de date cu proiecte ce ar putea servi drept model în accesarea fondurilor europene pentru perioada 2021-2027 şi despre atribuţiile Agenţiei cu privire la implementarea Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în Regiunea Sud - Muntenia, în perioada 2021-2026.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia. Consiliul are rolul de a coordona activităţile de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională şi este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiune (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.
Sursa:Comunicat  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia