Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a fost invitată să se înscrie la programul de clasificare al universităţilor UI GreenMetric World University Rankings

 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a fost invitată să se înscrie la programul de clasificare al universităţilor UI GreenMetric World University Rankings . În acest an, respectiv 2021, UPG Ploieşti a debutat în clasamentul universitar mondial al programului de clasificare al universităţilor.

Echipa UPG Ploieşti [lect.univ.dr. Panaitescu Caşen, director general administrativ Drăgan Ştefan, sef serviciu Patrimoniu d-l Brânzoi Cătălin ] care s-a ocupat de toate activităţile şi rezolvarea cerinţelor acestui program a fost coordonată de Dl Prorector Pană Ion.

UPG Ploieşti a obţinut 5000 de puncte, clasându-se pe locul 5 în România din 11 universităţi participante şi pe locul 592 în lume din 956 de universităţi participante.

Participarea arată preocupările universităţii noastre pentru energiile verzi sustenabile, calitatea în procesul de educaţie şi cercetare, accesul la educaţie pentru persoanele cu dizabilităţi, preocuparea pentru securitatea activităţilor din campus, cheltuieli pentru activităţi de cercetare în domeniul energiilor regenerabile, tratarea deşeurilor, asigurarea resurselor de apă, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din campus. Participarea activă la activităţi pentru un mediu curat, fără deşeuri, emisii reduse al fiecărui membru al comunităţii academice este dovedită prin participarea la acest program şi dovezile prezentate.

Dacă în 2020 la nivelul României amprenta de CO2 locuitor a fost de 3,91 t CO2/pers. (https://knoema.com/atlas/Romania/CO2-emissions-per-capita), la UPG Ploieşti pentru cei 2432 de cadre didactice şi studenţi prezenţi în campus (anul 2020 a presupus activităţi on line şi on site, media în campus fiind de 2432 de studenţi şi cadre didactice (dintr-un total de 6174 persoane) amprenta de CO2 a fost de 0,32 t CO2/ pers


 

Ce este UI GreenMetric World University Rankings

Universitas Indonesia (UI) a iniţiat clasamentul universitar mondial, cunoscut mai târziu sub numele de UI GreenMetric World University Rankings, în 2010 pentru a măsura eforturile de sustenabilitate ale campusului. Intenţia a fost să creeze un sondaj online pentru a prezenta politici şi programe de sustenabilitate pentru universităţi din întreaga lume.

Clasamentul urmăreşte:

Îmbogăţirea discursurile academice privind sustenabilitatea în educaţie şi ecologizarea campusului;

Promovarea schimbărilor sociale conduse de universităţi în ceea ce priveşte obiectivele de durabilitate;

Să fie un instrument de autoevaluare a dezvoltării sustenabile a campusului pentru instituţiile de învăţământ superior (IIS)din lume;

Să informeze guvernele, agenţiile internaţionale şi locale de mediu şi societatea despre sustenabilitatea programelor din campusurile universitare.

Pot participa toate universităţile din lume cu un angajament puternic faţă de problemele de sustenabilitate.

Clasamentul mondial al universităţilor GreenMetric se întocmeşte în fiecare an.

Universităţile pot avea anumite beneficii precum: recunoaşterea internaţională, creşterea gradului de conştientizare a problemelor de sustenabilitate în zona în care activează, cunoaşterea schimbărilor din societate, ghidarea planurilor operaţionale şi crearea de reţele de universităţi.

Toţi participanţii la UI GreenMetric sunt automat membri ai UI GreenMetric World University Rankings Network (UIGWURN), care a fost înfiinţată în 2017. În această reţea, participanţii îşi pot împărtăşi cele mai bune practici în programe de sustenabilitate, precum şi în relaţie cu alţi participanţi din întreaga lume, participând anual la UI Atelier internaţional GreenMetric şi ateliere regionale/naţionale aprobate găzduite de universităţi gazdă. De asemenea, participanţii pot organiza ateliere tehnice despre UI GreenMetric la universităţile lor.

Ce trebuie să facă o universitate pentru a se înscrie în acest clasament. Se va completa un chestionar care include mai multe aspecte sintetizate în fig. 1. Răspunsurile trebuie însoţite de dovezi: fotografii, documente oficiale, chitanţe, rapoarte, contracte, legături la site-uri, articole, manuale etc. Documentaţia este destul de voluminoasă (153 MB pentru UPG în anul 2020). Toată documentaţia se încarcă pe site-ul UI GreenMetric World University Rankings şi apoi este evaluată. Chestionarul evoluează eliminând sau adăugând întrebări pentru a oglindi cât mai bine problemele de sustenabilitate actuale.

Fig. 1. Principalele probleme incluse în chestionar: deşeurile(18%); apa (10%); transportul(18%); energia şi schimbările climatice(21%), educaţia şi cercetarea (18%), aşezarea universităţii şi infrastructura(15%) – în paranteză sunt ponderile în stabilirea poziţiei universităţii

http://greenmetric.ui.ac.id

Overall Rankings 2021

In lume, primele locuri

Show  entries Total, first 10 universities

Search:

Rank 2021

University

Country

Total Score

Setting & Infrastructure

Energy & Climate Change

Waste

Water

Transportation

Education & Research

1

Wageningen University & Research

Netherlands

9300

1325

1825

1800

1000

1550

1800

2

University of Nottingham

United Kingdom

8850

1375

1525

1800

1000

1500

1650

3

University of Groningen

Netherlands

8800

1275

1550

1800

1000

1650

1525

4

Nottingham Trent University

United Kingdom

8750

1200

1750

1800

800

1450

1750

5

University of California, Davis

USA

8750

1300

1650

1725

950

1450

1675

6

Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences)

Germany

8725

1025

1950

1500

1000

1650

1600

7

Leiden University

Netherlands

8700

900

1825

1800

1000

1650

1525

8

University College Cork

Ireland

8700

1300

1650

1650

850

1550

1700

9

University of Connecticut

USA

8700

1250

1500

1725

1000

1475

1750

10

Universidade de Sao Paulo USP

Brazil

8700

1350

1475

1650

950

1675

1600

 

Overall Rankings 2021

 

 

Rank 2021

University

Country

Total Score

Setting & Infrastructure

Energy & Climate Change

Waste

Water

Transportation

Education & Research

243

University Lucian Blaga of Sibiu

Romania

6975

1150

675

1800

750

1450

1150

287

Babes Bolyai University

Romania

6775

975

1025

1125

450

1650

1550

293

George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures

Romania

6725

1200

1150

1575

300

1375

1125

574

University of Oradea

Romania

5100

700

1050

1050

550

925

825

592

University Oil Gas Ploiesti

Romania

5000

600

1100

600

600

950

1150

662

University Politechnica of Bucharest

Romania

4625

650

1175

675

200

950

975

688

Valahia University of Targoviste

Romania

4425

700

1225

600

350

700

850

745

Dunarea de Jos University of Galati

Romania

4075

950

425

225

450

700

1325

788

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca

Romania

3825

575

375

1050

200

1175

450

791

West University of Timisoara

Romania

3800

550

525

450

400

800

1075

899

Ion Mincu University of Architecture and Urbanism

Romania

2575

275

350

450

0

350

1150

Showing 1 to 11 of 11 entries (filtered from 956 total entries)

Sursa:PURTĂTOR DE CUVÂNT AL UPG PLOIESTI-

 

Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru