COMUNICAT DE PRESĂ ISU PRAHOVA. Controale în luna noiembrie
 
În luna noiembrie, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 92 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unităţi de învăţământ, unităţi de cult, unităţi de producţie/depozitare şi unităţi de alimentaţie publică şi comerţ.
Pe timpul verificărilor au fost depistate 443 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 211 au fost înlăturate pe timpul desfăşurării acestor acţiuni.
Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 443 sancţiuni, cuprinzând 369 avertismente şi 74 amenzi, în cuantum de 347.500 lei.
Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea autorizaţiei de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.
Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 33 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu, cu 213 participanţi şi 71 de instruiri la operatori economici şi localităţi cu 296 participanţi.
Totodată, au fost emise 15 autorizaţii de securitate la incendiu pentru obiectivele care funcţionau fără acest act administrativ, 10 avize de securitate la incendiu şi 55 de activităţi pentru acordare asistenţă tehnică de specialitate. Inspectoratul manifesta disponibilitate în vederea acordării asistenţei tehnice de specialitate prin îndrumarea beneficiarilor şi deţinătorilor de construcţii privind demersurile concrete şi paşii care trebuie urmaţi în vederea intrării în legalitate şi obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu. 
Ca urmare a solicitarilor primite au fost gestionate 14 documentaţii referitoare la emiterea acordurilor pentru comercializarea artificiilor, 8 au fost emise iar 6 respinse (piese incomplete din documentaţie şi lipsa de amplasament). 
În luna noiembrie, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a continuat să desfăşoare, la nivelul întregului judeţ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” şi “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populaţie a informaţiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaţiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.
 
Foto ilustrativ/ISU Prahova