La Colegiul Economic din Ploieşti, elevii trebuie să plătească pentru greşelile de calcul ale angajaţilor
 
  În data de 11 noiembrie 2021, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti a emis note de constatare şi evaluare a pagubei pentru „sute de foşti elevi”, conform declaraţiilor contabilului-şef al liceului, prin care se solicită absolvenţilor achitarea unor sume de bani, care reprezintă de fapt cheltuileile liceului pentru decontarea navetei. Prejudiciul se ridică, conform spuselor aceluiaşi angajat, la aproximativ 40.000 de lei.
      Aducem în vedere faptul că actul normativ invocat în nota de constatare de către reprezentanţii unităţii de învăţământ (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, care, la acest moment, nu mai este în vigoare) reglementa doar transportul feroviar şi cu metroul al elevilor din învăţământul obligatoriu şi nu presupunea achitarea, de către şcoală, a vreunei sume de bani, operatorii de transport indicaţi în actul normativ fiind nevoiţi să elibereze abonamentele de călătorie pe baza carnetului de elev. În acest sens, ne putem pune o întrebare legitimă referitoare la fundamentul legislativ al demersului început de Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti.
      Elevii reprezentanţi prahoveni îşi exprimă profunda dezamăgire în raport cu acţiunile demarate de către Colegiul Economic „Virgil Madgearu” şi solicită cu fermitate conducerii unităţii de învăţământ să oprească procesul de recuperare, de la foştii elevi ai liceului, a sumelor de bani prezentate în notele de constatare, acest demers reprezentând o încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare, prejudiciul material neputând fi imputat sutelor de absolvenţi care au fost notificaţi în mod oficial. Singurii vinovaţi în acest context sunt persoanele care şi-au asumat prin semnătura calculele pentru drepturile de decontare ale abonamentelor elevilor din perioada 2018-2020.
      Mai mult decât atât, Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova solicită demisia din funcţia deţinută a doamnei Dorina Alexandru, contabil-şef al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti. Este inacceptabil ca persoana responsabilă de crearea unui astfel de prejudiciu material să paseze responsabilitatea către absolvenţi, bazându-se pe „înţelegerea şi buna lor credinţă”. Considerăm că o persoană care ocupă o funcţie-cheie într-o unitate de învăţământ, fiind responsabilă de partea financiară a acesteia, ar trebui să dovedească competenţe foarte bine dezvoltate în domeniu şi, totodată, cunoaşterea legislaţiei în vigoare.
      „Deşi greşeala a fost făcută publică, reprezentanţii CEVM Ploieşti, care ar trebui să reprezinte un model de etică şi corectitudine pentru elevii liceului, arată o lipsă clară de asumare a acţiunilor care au dus la pierderea, de către şcoală, a 40.000 de lei şi pasează responsabilitatea în cârca absolvenţilor. Situaţia despre care vorbim aduce din nou în vedere necesitatea verificării cu atenţie a unor documente oficiale înainte ca ele să fie semnate, pentru că, în caz contrar, cei care şi-au asumat prin semnătură corectitudinea unor documente cu un asemenea impact bugetar vor suporta consecinţele propriilor acţiuni neglijente.”, a declarat Robert Avram, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova
 
Sursa:Comunicat de presa CJE Prahova 
 
Foto:http://cevmpl.ro