Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou scoate la concurs, din sursă externă, un număr de 2  posturi vacante de execuţie (ofiţer şi agent)
       În vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou scoate la concurs, din sursă externă, un număr de 2  posturi vacante de execuţie (ofiţer şi agent) în cadrul sectorului economico – administrativ, astfel:
  1 post ofiţer (construcţii)
  1 post agent (construcţii)
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.
Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 06.12.2021, inclusiv, ora 16.00.
Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs, Prezentarea generală a posturilor, Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu sunt prevăzute în Anexele la anunţul de concurs şi se regăsesc pe site-ul unităţii la adresa: http://anp.gov.ro/penitenciarul-de-femei-ploiesti-targsorul-nou/cariera/concursuri/concursuri-in-derulare
 
 
Sursa:Comunicat  Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou
 
Foto ilustrativ