Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti face parte din consorţiul universitar ,, Academica Plus”
 
       Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti face parte din consorţiul universitar ,, Academica Plus” . Consorţiul universitar ,, Academica Plus” este format din zece universităţi de stat care cumulat au peste 65 000 de studenţi şi 6000 de cadre didactice, auxiliare si nedidactice. Din acest consorţiu fac parte următoarele universităţi de stat: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea ,, Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea ,, 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, Universitatea ,, Valahia” din Tărgovişte”, Universitatea din Oradea, Universitatea din Petroşani, Universitatea,, Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea ,, Vasile Alecsandri” din Bacău şi Universitatea ,, Constantin Brâncuşi” din Târgu- Jiu.
Domnul prof.univ.dr.ing.habil Dinu Florinel , rectorul Universităţii Petrol- Gaze din Ploieşti a participat în data de 28.10. 2021 la o şedinţă online alături de ceilalţi reprezentanţi ai universităţilor componente ale consorţiului universitar ,, Academica Plus” pentru a dezbate asupra ultimelor evoluţii din spaţiul academic, dar şi propuneri de regândire a finanţării de către statul român a universităţilor.
În urma discuţiilor s au conturat următoarele concluzii:
      Consorţiul Universitar ACADEMICA PLUS consideră că se impune o reprezentativitate echitabilă şi total nediscriminatorie a oricărui consorţiu universitar legal constituit, în relaţionarea cu Ministerul Educaţiei, cu alte ministere şi instituţii ale statului român. Reunind 10 universităţi de stat, cu peste 65000 de studenţi şi peste 6000 de cadre didactice, auxiliare şi nedidactice, considerăm că avem aceleaşi drepturi la reprezentare, dialog şi parteneriat instituţional ca şi oricare dintre celelalte consorţii universitare din România.
Principiul fundamental al autonomiei universitare, consfinţit prin Constituţie şi legi, se impune a fi respectat întocmai de către toţi partenerii instituţionali, universităţi, ministere, consilii şi alte instituţii luând în considerare că indiferent de dimensiunea fizică şi diversitatea ofertei educaţionale, universităţile sunt factori de progres socio-economic şi cultural cu drepturi şi atribuţii egale.
Considerăm corectă reprezentarea de până acum, aceea de parteneri egali în interiorul Consiliului Naţional al Rectorilor. Considerăm de asemenea că reprezentarea învăţământului superior românesc în relaţia cu Ministerul Educaţiei, printr-o voce unică, aceea a CNR, 
se impune a fi păstrată.
2. Având în vedere dinamica nevoilor reale de studiu ale potenţialilor studenţi, considerăm că a sosit momentul pentru a regândi finanţarea de către statul român după criterii
precum atractivitatea programelor de studii, reprezentativitatea pe piaţa muncii locală şi regională, nevoile reale de studiu ale studenţilor noştri şi nu în ultimul rând nevoile de resursă umană înalt calificată, ale economiei româneşti în ansamblul ei. Astfel, solicităm o regândire a finanţării prin locuri subvenţionate pe categorii de programe de studiu (L, M, D) care să ţină cont de toate cele enunţate
anterior, cu o mai mare flexibilitate în redistribuirea locurilor subvenţionate rămase vacante din varii motive către acele universităţi care dovedesc o atractivitate sporită sau un impact strategic deosebit al unor programe de studiu.
    Rectorul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti susţine în totalitate aceste propuneri şi apreciază declaraţia publică a preşedintelui consorţiului universitar ,, Academica Plus”, în persoana d lui Dumitru Chirleşan.
 
Sursa:Comunicat  de presa Conf. univ.dr. Mirela Dulgheru - Purtător de Cuvânt - U.P.G. Ploiesti
 
Foto ilustrativ/telegrama.ro