Acţiunile Poliţiei Locale Ploieşti în cursul lunii octombrie 2021
Acţiuni ordine publică
În perioada 01 - 31 octombrie 2021, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au acţionat în permanenţă pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale de convieţuire socială şi de gospodărire a localităţii, fiind întocmite 691 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în valoare totală de 115.400 lei şi legitimate 1.704 persoane.
Astfel, s-au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului; în zona unităţilor de învăţământ stabilite în responsabilitate prin Planul local de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Ploieşti în anul şcolar 2021 - 2022; la centrul de vaccinare anti - COVID 19 din locaţia de pe strada Trei Ierarhi (C.N. Al. I. Cuza), din incinta centrului medical Mediurg şi cu ocazia desfăşurării Campaniei Maratonul Vaccinării de pe Stadionul Ilie Oană; în zona pieţei de la Halele Centrale, a Pieţei Nord şi în zona Oborului Ploieşti, asigurându-se sprijin poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Control Comercial pentru prevenirea şi combaterea comerţului stradal neautorizat. De asemenea, s-au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică cu ocazia desfăşurării unor competiţii sportive.
Totodată, s-au efectuat verificări în cazul sesizărilor primite din partea cetăţenilor, înregistrate prin dispecerat şi registratura electronică sau în mod direct în timpul activităţilor de patrulare. Au fost monitorizate principalele zone frecventate de persoanele care apelează la mila publicului, pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea fenomenului cerşetoriei, respectiv intersecţia McDonald's Nord, sens giratoriu Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, sens giratoriu Caraiman, intersecţia Kaufland Vest şi strada Gheorghe Lazăr.
În cea de-a doua jumătate a lunii octombrie, s-au desfăşurat acţiuni pentru punerea în aplicare a Legii nr. 55/2020 (r.m.c.) - privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, pe raza municipiului Ploieşti, în special zonele aglomerate: parcuri, pieţe, staţii, terminale şi mijloace de transport în comun aparţinând T.C.E.
În aceeaşi perioada de referinţă, poliţiştii locali din cadrul Biroului de Intervenţie Rapidă au aplicat 13 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 10.700 lei, pentru nerespectarea normelor de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, precum şi pentru abandonarea ilegală a deşeurilor pe domeniul public.
Circulaţie pe drumurile publice
Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie de circulaţie rutieră au acţionat pentru respectarea unei bune conduite pe drumurile publice de către conducătorii auto, precum şi asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie. Conform atribuţiilor legale, poliţiştii locali au verificat un număr de 383 conducători auto, dintre care 344 au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 70.965 lei, fiind asigurate totodată şi măsuri specifice la 8 accidente rutiere soldate cu pagube materiale. Au fost soluţionate 307 sesizări ale cetăţenilor, cu efectuarea de verificări la faţa locului.
De asemenea, s-a asigurat fluenţa circulaţiei rutiere şi pietonale în zona Halelor Centrale, strada Cuza-Vodă, strada Jurnalist Gabi Dobre, C.D.Gherea, Bd. Republicii şi în zona Gării de Sud, precum şi în zonele unde au fost executate revizii zilnice la sistemul de semaforizare.
Totodată, poliţiştii locali au informat, prin afişarea de flyere, conducătorii de autovehicule transport marfă cu privire la menţiunile art. 1 din H.C.L. 253/2021, prin care se interzice parcarea autoutilitarelor, inclusiv vehiculelor care intră în categoria remorcă/semiremorcă, în parcările de reşedinţă şi de domiciliu din municipiul Ploieşti şi au acţionat pentru depistarea celor care nu respectă aceste prevederi.
Disciplină în construcţii
În cursul lunii octombrie 2021, poliţiştii locali au desfăşurat activităţi în vederea respectării normelor legale în domeniul disciplinei în construcţii şi publicităţii pe domeniul public, conform atribuţiilor legale, ce au constat în: monitorizări desfăşurate pe raza municipiului, verificări ale lucrărilor de intervenţie la reţelele utilitare, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor, respectarea termenelor de finalizare a lucrărilor edilitare, modalitatea de depozitare a materialelor de construcţie şi de evacuare a pământului rezultat în urma săpăturii, verificarea şantierelor în lucru - executare lucrări de construire/demolare, verificarea respectării prevederilor H.C.L. nr. 463/2015 privind lipirea de afişe în alte locuri decât cele autorizate, precum şi participarea la acţiunile Comisiei pentru verificarea imobilelor neîngrijite, controlându-se respectarea notificărilor ce au fost transmise cetăţenilor. De asemenea, au fost soluţionate un număr de 49 sesizări.
Pentru neregulile constatate, s-au aplicat 9 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 16.500 lei - conform prevederilor H.C.L. nr. 228/2006, H.C.L. nr.189/2018, H.C.L. nr.34/2019 şi H.C.L. nr. 463/2015, faptele astfel sancţionate fiind: semnalizarea necorespunzătoare a lucrării de înlocuire reţea apă şi branşamente pe strada Tatra; neasigurarea degajării deşeurilor din construcţii pe B-dul Independenţei; lipirea de afişe publicitare în alte locuri decât cele autorizate; ocuparea domeniului public cu excedent din sapătaura rezultată în urma lucrării de reparaţie reţea electrică pe strada Gheorghe Doja; montarea pe domeniul public de mobilier fără autorizările legale; ocuparea domeniului public cu diverse materiale fără autorizările şi plata taxelor legale.
Control comercial
În cursul lunii octombrie 2021, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au desfăşurat 133 acţiuni de control şi au aplicat 29 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7000 lei, pentru nerespectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii de comerţ.
De asemenea, poliţiştii locali au soluţionat 16 sesizări primite din partea cetăţenilor referitoare la comerţul ilegal pe domeniul public şi disconfortul creat de anumiţi agenţi economici, procedându-se la monitorizarea permanentă a zonelor.
În plus, au fost întreprinse verificări în cazul a 31 agenţi economici, în vederea obţinerii avizului pentru stabilirea programului de funcţionare. Cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020, au fost avertizate verbal un număr de 523 de persoane pentru nepurtarea corespunzatoare a măstii în interiorul pieţelor.
Totodată, s-a monitorizat permanent perimetrul adiacent pieţelor agro-alimentare, pentru prevenirea comerţului stradal neautorizat, în zone precum: gang Nord si Piaţa Nord, strada Veronica Micle -BIG Sud, strada Malu Roşu - Magazin Profi, Piaţa Aurora, Piaţa Centrală şi zonele adiacente.
Protecţia mediului
În urma activităţilor zilnice de patrulare, a acţiunilor de monitorizare desfăşurate pe raza municipiului Ploieşti şi a sesizărilor primite din partea cetăţenilor, în cursul lunii octombrie 2021, poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului au aplicat 50 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 106.750 lei, persoanelor fizice sau juridice care au încălcat normele legale cu privire la gospodărirea localităţii.
Astfel, din totalul sancţiunilor contravenţionale menţionat anterior, 35 au fost aplicate operatorului de salubritate, având valoarea de 87.500 lei, pentru nerespectarea graficului de evacuare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora şi pentru neridicarea întregii cantităţi a deşeurilor menajere.
Totodată, poliţiştii locali au dat curs unui număr de 106 sesizări înregistrate din partea cetăţenilor, cu efectuarea de verificări la faţa locului şi luarea măsurilor care s-au impus. Faptele astfel reclamate au constat în abandonul deşeurilor menajere pe domeniul public, neîncheierea contractelor de preluare deşeuri provenite din construcţii sau renovări cu operatorul autorizat, creşterea şi deţinerea animalelor de companie în alte condiţii decât cele prevazute de lege, împrejmuirea şi salubrizarea proprietăţilor, deversări de ape uzate şi menajere în pârâul Dâmbu ori autoturisme abandonate pe domeniul public.
Verificări asociaţii de proprietari
Poliţiştii locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor au desfăşurat, în cursul octombrie 2021, acţiuni de control la un număr de 182 asociaţii de proprietari, cu privire la identificarea deţinătorilor cărţilor de imobil, întocmirea şi actualizarea acestora, precum şi afişarea datelor de contact ale membrilor comitetului executiv.
De asemenea, au fost întreprinse acţiuni de verificare pentru stabilirea identităţii persoanelor, conform solicitărilor transmise de S.P.F.L.Ploieşti, la un numar de 15 adrese.
Totodată, poliţiştii locali au însoţit lucrătorul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor cu ocazia deplasării în teren cu camera mobilă pentru preluarea documentelor şi a imaginii în cazul a cinci solicitanţi nedeplasabili.
Prin acţiunile întreprinse, Poliţia Locală Ploieşti îşi doreşte să creeze un climat de siguranţă, ordine şi confort pentru ploieşteni.
Vă stăm permanent la dispoziţie prin Dispeceratul instituţiei, la numerele de telefon 0244/954 şi 0244/513255, precum şi prin intermediul adresei de e-mail : office@polocploiesti.ro.
Sursa:Comunicat Politia Locala Ploiesti