INFORMAŢII UTILE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CAZIER JUDICIAR ÎN JUDEŢUL PRAHOVA ÎN CONTEXTUL PANDEMIC ACTUAL
Având în vedere prevederile HG nr.1130/22.10.2021 cu privire la accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, respectiv la ghişeele de eliberare documente de cazier judiciar, este permis doar celor care:
 
fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore 
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 
În ceea ce priveşte persoanele care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 şi se află într-o situaţie care justifică urgenţa documentului solicitat, facem cunoscut faptul că datele din cazierul judiciar pot fi obţinute instituţional, de către instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, care vor solicita extras de pe cazierul judiciar în baza consimtământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificarea. 
 
Totodată, vă informăm faptul că potrivit art. 31  alin. (1) lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar Republicată, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
 
în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 
sau după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public, cu precizarea ca avocatul sau persoana împuternicită să facă dovada respectării prevederilor art. 12 alin. 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021.  
 
În aceleaşi condiţii se poate elibera şi certificatul de integritate comportamentală, document emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019  privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
 
Sursa:IJP Prahova
 
Foto ilustrativ/observatorulph.ro