SINTEZĂ ACTIVITĂŢI DESFAŞURATE DE POLIŢIŞTII LOCALI ÎN PERIOADA 11 –  17 OCTOMBRIE 2021
Activităţi ordine publică
Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
În perioada 14-17 octombrie 2021 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au desfăşurat pe raza municipiului Ploieşti, în special în zonele aglomerate – parcuri, pieţe, staţii/terminale/ mijloace de transport în comun aparţinând T.C.E., acţiuni care au avut ca scop prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
Astfel, au fost legitimate 217 persoane, dintre care 77 au fost atenţionate verbal, iar 140 au fost sancţionate contravenţional, conform Legii nr. 55/2020 (republicată); au fost efectuate verificări în 78 mijloace de transport în comun.
Echipajele auto au redat, totodată, prin intermediul instalaţiei acustice a autospecialelor din dotare, mesaje de avertizare a populaţiei în contextul pandemiei de COVID-19.
În perioada sus menţionată, poliţiştii locali au acţionat în permanenţă conform atribuţiilor pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind legitimate 439 persoane şi întocmite 211 procese – verbale de constatare a contravenţiei, în valoare totală de 13.780 lei.
Portofel găsit pe stradă
Miercuri, 10 octombrie 2021, în jurul orelor 16:00, membrii echipajului auto care desfăşurau activităţi specifice în zona de nord a municipiului, au găsit pe strada Arinului un portmoneu care conţinea o anumită sumă de bani, carduri bancare şi un act de identitate. 
Deoarece în zonă nu se afla niciun cetăţean care să dea relaţii pentru identificarea persoanei în cauză, bunurile susmenţionate au fost preluate de poliţiştii locali şi predate pe bază de proces – verbal de predare – primire lucrătorilor Secţiei nr. 2 Poliţie. Ulterior, în cursul aceleiaşi zile, numitul P.D.O. a apelat Dispeceratul Poliţiei Locale Ploieşti, de unde a fost îndrumat către Secţia nr. 2 Poliţie pentru recuperarea bunurilor pierdute.
Circulaţie pe drumurile publice
Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie de circulaţie rutieră au verificat în perioada 11-17 octombrie 2021, conform atribuţiilor legale, un număr de 89 conducători auto, dintre care 51 au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 11.300 lei. De asemenea, s-a asigurat fluenţa circulaţiei rutiere şi pietonale în zona Halelor Centrale, str. Cuza-Vodă, str. Jurnalist Gabi Dobre, C.D.Gherea, B-dul Republicii şi în zona Gării de Sud, precum şi în zonele în care s-au executat marcaje rutiere. Totodată, poliţiştii locali au informat prin afişarea de flyere, conducătorii de autovehicule transport marfă cu privire la prevederile art. 1 din H.C.L. 253/2021, privind interzicerea parcării autoutilitarelor, inclusiv vehiculele care intră în categoria remorcă/semiremorcă, în parcările de reşedinţă şi de domiciliu din municipiul Ploieşti şi au acţionat pentru depistarea celor care nu respectă aceste prevederi. 
Poliţişii locali din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice au răspuns şi rezolvat un număr de 67 sesizări, au afişat un număr de 21 procese verbale şi au asigurat măsuri specifice la două accidente rutiere soldate cu pagube materiale.
Protecţia mediului
În perioada 11-15 octombrie 2021, poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 12.750 lei,  dintre acestea 4 amenzi în valoare totală de 10.000 lei fiind aplicate operatorului de salubritate pentru pentru nerespectarea graficului de evacuare a deşeurilor menajere şi asimiabile acestora, conform prevederilor contractuale şi regulamentului de salubrizare, iar 4 sancţiuni în cuantum total de 2.750 lei au fost aplicate persoanelor fizice pentru abandonarea de deşeuri menajere şi asimilabile acestora pe domeniul public, resturi vegetale, resturi provenite din materiale de construcţii, electrocasnice şi mobilier scos din uz pe domeniul public.
Disciplină în construcţii
În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 228/2006 şi ale H.C.L. nr. 189/2019,  poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii, Afişaj Stradal au aplicat în perioada 11-15 octombrie 2021, un număr de 2 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 5.000 lei, pentru ocuparea domeniului public cu diverse materiale (str. Gh. Doja) şi pentru lipirea de afişe publicitare în alte locuri decăt cele autorizate (str. Erou Călin Cătălin, str. Emile Zola).
De asemenea, s-au executat verificări ale lucrărilor de intervenţie la reţelele utilitare, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor, respectarea termenelor de finalizare a lucrărilor edilitare, modalitatea de depozitare a materialelor de construcţie şi de evacuare a pământului rezultat în urma săpăturii, precum şi participarea poliţiştilor locali din cadrul serviciului la Comisia pentru verificarea imobilelor neîngrijite. 
Control comercial
În perioada 11-15 octombrie 2021, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au desfăşurat 28 de acţiuni de control şi au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 500 lei, pentru nerespectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii de comerţ. Totodată, au fost monitorizate zonele Gang Nord, Halele Centrale şi zonele adiacente, Malu Roşu (Profi), str. Veronica Micle - BIG Sud, Piaţa Aurora Vest, Piaţa Mihai Bravu, zonele Bariera Bucov şi Bariera Bucureşti, în vederea îndepărtării comercianţilor ambulanţi neautorizaţi.
Verificări asociaţii de proprietari
Poliţiştii locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor au desfăşurat în perioada 11-15 octombrie 2021, acţiuni de control la un număr de 58 asociaţii de proprietari, cu privire la identificarea deţinătorilor cărţilor de imobil, întocmirea şi actualizarea acestora, precum şi afişarea datelor de contact ale membrilor comitetului executiv. În cazul a 26 de asociaţii au fost acordate termene pentru remedierea neregulilor constatate, iar în urma reverificărilor unui număr de 13 asociaţii de proprietari nu s-au mai constatat nereguli. În baza protocolului de colaborare încheiat cu S.P.F.L. Ploieşti, au fost efectuate verificări privind stabilirea identităţii persoanelor la un număr de două adrese. 
Prin acţiunile întreprinse, Poliţia Locală Ploieşti îşi doreşte să creeze un climat de siguranţă, ordine şi confort pentru ploieşteni.
Vă stăm permanent la dispoziţie prin Dispeceratul instituţiei, la numerele de telefon 0244/954 şi 0244/513255, precum şi prin intermediul adresei de e-mail : office@polocploiesti.
 
Sursa:Comunicat Politia Locala Ploiesti