Politia Locala Ploiesti. Sinteza activitatilor din  perioada 01- 10.10. 2021
Acţiuni ordine publică 
În perioada 01 - 10 octombrie 2021 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au acţionat în permanenţă conform atribuţiilor specifice, pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind întocmite 93 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în valoare totală de 19.200 lei şi legitimate 408 de persoane. De asemenea, au fost asigurate măsuri de ordine şi linişte publică în zona unităţilor de învăţământ stabilite în responsabilitate prin Planul local de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Ploieşti în anul şcolar 2021-2020.
Circulaţie pe drumurile publice
Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie de circulaţie rutieră au verificat în perioada 04 - 10 octombrie 2021, conform atribuţiilor legale, un număr de 126 conducători auto, dintre care 78 au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 22.835 lei, fiind asigurate totodată şi măsuri specifice la 3 accidente rutiere soldate cu pagube materiale. De asemenea, s-a asigurat fluenţa circulaţiei rutiere şi pietonale în zona Halelor Centrale, str. Cuza-Vodă, str. Jurnalist Gabi Dobre, C.D.Gherea, Bd. Republicii şi în zona Gării de Sud, precum şi în zonele în care s-au executat marcaje rutiere. Totodată, poliţiştii locali au informat prin afişarea de flyere, conducătorii de autovehicule transport marfă cu privire la prevederile art. 1 din H.C.L. 253/2021, privind interzicerea parcării autoutilitarelor, inclusiv vehiculele care intră în categoria remorcă/semiremorcă, în parcările de reşedinţă şi de domiciliu din municipiul Ploieşti şi au acţionat pentru depistarea celor care nu respectă aceste prevederi. 
Protecţia mediului
În perioada 04 - 08 octombrie 2021, poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 14.000 lei. Astfel, au fost efectuate zilnic acţiuni de monitorizare pe raza municipiului Ploieşti, pentru prevenirea şi combaterea faptelor ce constituie contravenţie la regimul protecţiei mediului şi salubrizării municipiului, dându-se curs unui număr de 28 sesizări prin efectuarea de verificări la faţa locului, cu luarea măsurilor care s-au impus.
Faptele sancţionate de poliţiştii locali au constat în abandonarea pe domeniul public de deşeuri menajere şi asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi materiale din construcţii, electrocasnice şi mobilier scos din uz; neîncheierea contractului cu operatorul autorizat pentru evacuarea deşeurilor provenite din construcţii; depozitarea deşeurilor pe platformele gospodăreşti în afara recipienţilor, fără a se păstra curăţenia în zonă, precum şi folosirea recipientelor de colectare de la platformele asociaţiilor de proprietari de către alţi utilizatori.
De asemenea, din totalul sancţiunilor contravenţionale, trei au fost aplicate operatorului de salubritate, având valoarea de 7500 lei, pentru nerespectarea graficului de evacuare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora şi pentru neridicarea întregii cantităţi a deşeurilor menajere.
Verificări asociaţii de proprietari
Poliţiştii locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor au desfăşurat în perioada 04 - 08 octombrie 2021, acţiuni de control la un număr de 45 asociaţii de proprietari, cu privire la identificarea deţinătorilor cărţilor de imobil, întocmirea şi actualizarea acestora, precum şi afişarea datelor de contact ale membrilor comitetului executiv. În cazul a 29 de asociaţii, au fost acordate termene pentru remedierea neregulilor constatate. 
Prin acţiunile întreprinse, Poliţia Locală Ploieşti îşi doreşte să creeze un climat de siguranţă, ordine şi confort pentru ploieşteni.
Vă stăm permanent la dispoziţie prin Dispeceratul instituţiei, la numerele de telefon 0244/954 şi 0244/513255, precum şi prin intermediul adresei de e-mail : office@polocploiesti.ro.
 
Sursa:Comunicat Politia Locala Ploiesti