Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova -Scrisoare deschisa. Consultarea tinerilor, doar un vis?

Către: Consiliul Judeţean Prahova
În atenţia: domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Iulian DUMITRESCU
domnului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Dumitru TUDONE
domnului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Cristian APOSTOL

Stimaţi lideri ai Consiliului Judeţean Prahova,

Deşi Legea tinerilor a fost adoptată acum 15 ani, demersurile menite să aducă tinerii la masa deciziilor de la nivel judeţean întârzie să apară. Printre obligaţiile pe care administraţiile publice locale şi judeţene le au, în conformitate cu Legea nr. 350/2006, se numără şi sprijinirea şi asigurarea cadrului adecvat desfăşurării activităţii de tineret, prin înfiinţarea unor consilii consultative pe probleme de tineret, menite să propună şi să monitorizeze aplicarea politicilor de tineret din judeţ.

Susţinem că într-o societate deschisă, bazată pe respectarea drepturilor şi libertatea exprimării, singurul mod prin care ne putem asigura de faptul că se iau măsuri pentru a rezolva problemele cu care tinerii se confruntă este crearea unor mecanisme de dialog structurat, menite să simplifice modalităţile de implicare activă şi reală a reprezentanţilor societăţii civile în viaţa comunităţii. Mai mult, constituirea unui CCPT poate aduce multiple beneficii când vine vorba de identificarea de soluţii optime pentru problemele cu care cetăţenii se confruntă, raportându-ne la modul în care generaţia tânără priveşte lucrurile.

În acest sens, la începutul anului 2021, Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova a prezentat conducerii Consiliului Judeţean Prahova un proiect de hotărâre pentru înfiinţarea unei structuri consultative adresate tinerilor, fără personalitate juridică, care să funcţioneze pe lângă administraţia judeţeană. La mai mult de jumătate de an de la transmiterea proiectului, discuţiile legate de implementarea unui dialog structurat cu tinerii prahoveni au dispărut de pe agenda conducerii. Momentul crucial în care ne aflăm ar trebui să reprezinte un prilej de reflecţie asupra a ceea ce nu a mers bine din punct de vedere al participării active a persoanelor care reprezintă, în fapt, viitorul comunităţii. A venit momentul să aflăm dacă decidenţii îşi vor asuma, cu adevărat, implementarea unei strategii aplicate şi curajoase care să ducă la întărirea relaţiilor cu societatea civilă.

În conformitate cu proiectul de hotărâre depus de Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova, Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret ar avea atribuţii în dezvoltarea tinerilor în următoarele domenii: cultură, educaţie, ocuparea forţei de muncă, voluntariat, incluziune socială, etc. Importanţa abordării acestor subiecte provine din necesitatea tinerilor de a îşi dezvolta competenţe atât de necesare pentru perioada în care trăim, atât prin educaţie formală, cât şi non-formală, această structură având posibilitatea de a deveni una dintre opţiunile uşor accesibile pentru toate categoriile de tineri, punând accent pe incluziunea socială.

Având în vedere cele prezentate mai sus, semnatarii acestei scrisori vă solicită să urgentaţi procesul de adoptare al proiectului de hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al judeţului Prahova.

Iniţiatori:
Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova
Fundaţia Judeţeană de Tineret Prahova

Semnatari:
Asociaţia Viitorul Tinerilor, ISports Ploieşti, Asociaţia Fluturi Alb Câmpina, Masterpeace România, Eurospirit, Liga Studenţilor Ploieşti, Asociaţia Tinerii Voluntari Valea Călugărească, Fundaţia Zalmoxes, Asociaţia Aresel.