COMUNICAT ! ECHIPA EUROCUZA IŞI FACE VOCEA AUZITĂ  ÎN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

Stimate autorităţi locale,

Elevii Colegiului Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti, implicaţi în cea de-a X-a ediţie a Concursului Naţional Euroscola, concurs organizat de către Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), vă solicită respectuos să le acordaţi sprijinul în realizarea propriului lor proiect de campanie, “Muzeul pentru Comunitate, Comunitatea pentru Muzeu”.

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la construcţia Uniunii Europene. Programul reuneşte periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcţionează Parlamentul European, de a se cunoaşte între ei, de a-şi împărtăşi viziunile şi aşteptările. Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reuneşte peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană. Ediţia din acest an are ca tematică „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identităţii europene”.

Proiectul nostru îşi propune să promoveze Muzeul ca obiectiv de patrimoniu, respectiv Muzeele din Ploieşti, instituţii ce au principalul rol în păstrarea, conservarea şi protejarea patrimoniului local şi naţional. Patrimoniul cultural stă la baza dezvoltării armonioase a cetăţenilor unei ţări. Acesta îi defineşte din punct de vedere istoric şi cultural, motiv pentru care susţinem cu tărie că mult mai mulţi oameni ar trebui să conştientizeze importanţa obiectivelor şi obiectelor de patrimoniu cultural în vieţile lor.

a) Uniunea Europeană îşi propune să proclame anul 2018 drept “Anul european al patrimoniului cultural” şi, în acest sens, prin intermediul instuţiilor sale demarează tot mai multe activităţi în care implică oameni de diferite vârste care provin din diverse medii sociale.

 b) Anul 2018 are şi o altă însemnătate deosebită pentru noi, fiind anul în care românii sărbătoresc 100 de ani de la Marea Unire, moment crucial ce a marcat atât istoria noastră, cât şi pe cea a Europei. Şi, paradoxal, deşi oraşul nostru dispune de instituţii culturale puternice: muzee, unele dintre ele unicat în Europa, un teatru recunoscut în întreaga ţară, o filarmonică ce a concertat în întreaga lume, viaţa culturală este aproape inexistentă, oraşul fiind considerat un oraş industrial.

Există „fani“ ai acestor instituţii, oameni pasionaţi; din păcate, numărul lor odată cu scurgerea timpului, este din ce în ce mai mic. Tinerii sunt atraşi spre alte zone ale divertismentului sau educaţiei şi trec din ce în ce mai rar pragul acestor instituţii. Nu ştim cu certitudine care este cauza acestei situaţii: lipsa educaţiei şi a educaţiei valorilor culturale, indiferenţă, apropierea şi tentaţia unor oraşe mai "culturalizate", situate în apropierea Ploieştiului precum Bucureştiul sau Braşovul, lipsa timpului liber, grijile cotidiene. Nu credem că ar mai avea vreo importanţă cauza. Vrem să schimbăm această stare de lucruri.

Însă, cel mai dureros lucru pe care l-am descoperit, este că, deşi dispune de muzee unicate în Europa, că aici s-au născut sau au trăit mari personalităţi ale vieţii culturale naţionale şi europene, că oraşul deţine clădiri de patrimoniu mondial, de tipul Halelor Centrale, Ploieştiul nu dispune de o semnalizare vizuală a acestor obiective, nu are puncte de informare turistică.

În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniţi prin propunerea în Consiliul Local a dezbaterii următoarei propuneri de hotărâre:

PROPUNERE privind achiziţionarea şi amplasarea indicatoarelor turistice şi a punctelor de informare turistică pentru obiectivele oraşului Ploieşti

ART.1.-Se achiziţionează şi amplasează indicatoare turistice în punctele cheie ale oraşului. Indicatoarele vor fi pentru orientarea către: Muzeul Petrolului, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul Ceasului, Casa de Târgoveţ „Hagi Prodan”, Halele Centrale, Palatul Culturii/Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii, Casa Memorială Nichita Stănescu şi Muzeul I.L.Caragiale. Punctele în care acestea vor fi amplasate vor fi următoarele: Gara de Vest, Gara de Sud, Bulevardul Republicii în zona intrării în Ploieşti (pentru cei ce vin dinspre Braşov), Bulevardul Bucureşti (pentru cei ce vin dinspre Bucureşti), Str. Gheorghe Doja (intrare pentru cei ce vin dinspre Buzău), Centru.

ART. 2. -Autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsurile necesare pentru buna desfăşurare a acţiunilor prevăzute la art. 1 şi pentru întreţinerea şi înlocuirea acestora la nevoie.

ART. 3.-(1) Se amplasează puncte de informare turistică în zona Gării de Sud şi a Gării de Vest care să fie în mod permanent la dispoziţia publicului.

(2) În cadrul acestor puncte se vor găsi materiale de informare şi promovare pentru obiectivele din oraş, oferite de către instituţiile muzeale.

Menţionăm că facem demersuri pentru a obţine acordul CNFC-CFR pentru amplasarea punctelor de informare în Gările de Sud şi Vest, că realizăm materiale promoţionale pentru promovarea instituţiilor muzeale locale.

Ne dorim ca prin acest demers să consolidăm comunitatea locală, dar şi să creştem numărul vizitatorilor oraşului, fapt benefic atât pentru imaginea oraşului, cât şi pentru economia urbei.

 

Cu aleasă consideraţie,

Echipa EuroCuza

Prof. coordonator Irina Ema Săvuţă

 

Echipa va actualiza starea acestui proiect pe pagina de Facebook: EuroCuza 2017