Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat măsurile specifice ce se aplică în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, care au depăşit incidenţa de 3 cazuri/1000 locuitori
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat măsurile specifice ce se aplică în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, care au depăşit incidenţa de 3 cazuri/1000 locuitori
 
 
În cadrul şedinţei de luni, 27 septembrie, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat măsurile specifice ce se aplică în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, pentru desfăşurarea unor activităţi în condiţii de siguranţă sanitară, în conformitate cu incidenţa cumulată, pusă la dispoziţie în data de 27 septembrie, de către Direcţia de Sănătate Publică Prahova.
Aşadar, amintim că în localităţile TELEGA, TEIŞANI, BREAZA, AZUGA, CORNU, CÂMPINA, FLOREŞTI, OLARI, BLEJOI, BĂNEŞTI, BĂICOI, BĂTRÂNI, TOMŞANI, ARICEŞTII RAHTIVANI, COSMINELE, PLOIEŞTI, ŞOIMARI, COCORĂŞTII MISLII ŞI SURANI,  în care incidenţa cumulată la 14 zile, a fost mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori se aplică următoarele măsuri:
1. Competiţiile sportive în spaţiile închise sau deschise, se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane şi cu purtarea măştii de protecţie; 
2. Activităţile în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie; 
3. Evenimentele private (nunţi, botezuri etc.) cu un număr de participanţi de maximum 200 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană; 
4. Spectacolele de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane;
5. Activităţile sportive şi recreative în aer liber sunt permise cu participarea a maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună, în condiţiile care vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului Culturii şi ministrului Tineretului şi Sportului, după caz, ministrul Tineretului şi Sportului, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
6. Spectacolele, concertele, festivalurile publice şi private sau alte evenimente culturale în aer liber sunt  permise cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie;
7. Cursurile de instruire şi workshopurile pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, este permisă cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii;
8. Conferinţele sunt permise cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii;
9. Adunările publice, mitingurile şi demonstraţiile sunt permisă cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:  
   a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;  
   b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;  
   c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;  
   d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;  
   e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.;
10. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00 – 2:00; 
Măsura se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în interiorul centrelor comerciale numai în zonele de consum delimitate faţă de restul spaţiului public şi amenajate în acest scop.
 
11. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-2,00, doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
În situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
12. - Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00 – 2:00; 
13. Activitatea cu publicul a operatorilor economici în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;  
14. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului; 
15. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii închise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00 – 24:00; 
16. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00 – 2:00; 
17. În cazul localităţilor cu incidenţa cuprinsă între 4 şi 6 la mia de locuitori operatorii economici care desfăşoară activitatăţi cu publicul în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness pot funcţiona fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
 Vă reamintim că activităţile enumerate mai sus, sunt permise doar cu participarea următoarelor categorii de persoane: 
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 
Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.
 
 În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia de a verifica existenţa documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.
 
 Organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea „Verificare reguli interne” din aplicaţia mobilă „Check DCC" pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.
 
 
Sursa:Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/Prefectura Prahova
Foto ilustrativ