SINTEZĂ ACTIVITĂŢI DESFAŞURATE DE POLIŢIŞTII LOCALI DIN PLOIESTI, ÎN PERIOADA 13 – 26 SEPTEMBRIE 2021
Acţiuni ordine publică şi intervenţie rapidă
În perioada 13-26 septembrie 2021 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au acţionat în permanenţă conform atribuţiilor specifice, pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind întocmite 185 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în valoare totală de 43.500 lei şi legitimate 675 de persoane. De asemenea, au fost asigurate măsuri de ordine şi linişte publică în zona unităţilor de învăţământ stabilite în responsabilitate prin Planul local de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zona unităţilor de învâţământ preuniversitar din municipiul Ploieşti în anul şcolar 2021-2020.
În aceeaşi perioadă de referinţă poliţiştii locali din cadrul Biroului de Intervenţie Rapidă au aplicat 9 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 2.150 lei pentru nerespectarea normelor de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, precum şi pentru abandonarea ilegală a deşeurilor pe domeniul public, fiind dispusă totodată şi măsura confiscării unui atelaj hipo depistat pe strada Democraţiei.
Circulaţie pe drumurile publice
Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie de circulaţie rutieră au verificat în perioada 13-26 septembrie 2021, conform atribuţiilor legale, un număr de 235 conducători auto, dintre care 138 au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 30.660 lei, fiind asigurate totodată şi măsuri specifice la 3 accidente rutiere soldate cu pagube materiale. De asemenea, s-a asigurat fluenţa circulaţiei rutiere şi pietonale în zona Halelor Centrale, str. Cuza-Vodă, str. Jurnalist Gabi Dobre, C.D.Gherea, Bd. Republicii şi în zona Gării de Sud, precum şi în zonele în care s-au executat marcaje rutiere. Totodată, poliţiştii locali au informat prin afişarea de flyere, conducătorii de autovehicule transport marfă cu privire la prevederile art. 1 din H.C.L. 253/2021, privind interzicerea parcării autoutilitarelor, inclusiv vehiculele care intră în categoria remorcă/semiremorcă, în parcările de reşedinţă şi de domiciliu din municipiul Ploieşti şi ulterior, au acţionat pentru depistarea celor care nu respectă aceste prevederi, fiind aplicate în acest sens, 7 avertismente scrise.
Protecţia mediului
În perioada 13-24 septembrie 2021, poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au aplicat 26 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 42.500 lei,  dintre acestea 11 amenzi în valoare totală de 27.500 lei fiind aplicate operatorului de salubritate pentru neefectuarea curăţeniei şi igiena căilor publice, pentru neasigurarea presării serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale şi regulamentului de salubrizare şi pentru nerespectarea graficului de evacuare a deşeurilor menajere, iar 15 sancţiuni în cuantum total de 15.000 lei au fost aplicate persoanelor fizice/juridice pentru neîncheierea de contracte cu operatorul de salubritate pentru evacuarea deşeurilor din construcţii, pentru abandonarea de deşeuri menajere şi asimilabile acestora pe domeniul public, pentru prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum şi pentru deversarea apelor menajere pe domeniul public.                          
Disciplină în construcţii
În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 228/2006 şi ale H.C.L. nr. 189/2019,  poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii, Afişaj Stradal au aplicat în perioada 13-24 septembrie 2021, un număr de 9 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 16.000 lei, pentru nerespectarea termenului de finalizare a lucrării de înlocuire reţea apă şi branşamente (str. Veniamin Costache), pentru murdărirea domeniului public ca urmare a exploatării autovehiculului (str. Ghilcoş), pentru ocuparea domeniului public cu diverse materiale (str. Fecioarei, Făt-Frumos, Zmeului, Oituz, Amzei, Corlăteşti) şi pentru lipirea de afişe în alte locuri decăt cele autorizate (str. Erou Călin Cătălin, Vasile Lupu).
Control comercial
În perioada 13-26 septembrie, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au desfăşurat 63 de acţiuni de control şi au aplicat 24 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 5.500 lei, pentru nerespectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii de comerţ. Totodată, au fost monitorizate zonele Gang Nord, Centru, Malu Roşu, Sud, Piaţa Aurora Vest,  Piaţa Mihai Bravu, Bariera Bucov şi Bariera Bucureşti, în vederea îndepărtării comercianţilor ambulanţi neautorizaţi.
Verificări asociaţii de proprietari
Poliţiştii locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor au desfăşurat în perioada 13-24 septembrie 2021, acţiuni de control la un număr de 82 asociaţii de proprietari, cu privire la identificarea deţinătorilor cărţilor de imobil, întocmirea şi actualizarea acestora, precum şi afişarea datelor de contact ale membrilor comitetului executiv. În cazul a 27 de asociaţii, au fost acordate termene pentru remedierea neregulilor constatate. 
 
Prin acţiunile întreprinse, Poliţia Locală Ploieşti îşi doreşte să creeze un climat de siguranţă, ordine şi confort pentru ploieşteni.
Vă stăm permanent la dispoziţie prin Dispeceratul instituţiei, la numerele de telefon 0244/954 şi 0244/513255, precum şi prin intermediul adresei de e-mail : office@polocploiesti.ro.
 
Sursa:Comunicat Politia Locala Ploiesti
 
Foto ilustrativ