Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova (CJSU) a aprobat măsurile din localitatile Gura Vadului, Brebu si Slanic
                                                                                                                COMUNICAT DE PRESĂ 
 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova (CJSU) întrunit astăzi, 24 septembrie 2021 în sistem audioconferinţă, a aprobat măsurile specifice ce se aplică în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova. Hotărârea a fost luată conform incidenţei cumulată a cazurilor active din judeţ (din ultimele 14 zile), pusă la dispoziţie de către Direcţia de Sănătate Publică Prahova astăzi, 24 septembrie 2021. Aceasta împreună cu anexele sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova: http://www.isuprahova.ro/hotarari_CJSU.html
Prevederile Hotărârii nr. 73/2021 a CJSU se aplică în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova,  începând cu data de 25.09.2021.
Măsurile enumerate mai jos, nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.
Potrivit prevederilor art. 2 din anexa nr. 3 la H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificate prin H.G. nr. 1015/2021, vă comunicăm următoarele:
      1. În comuna Gura Vadului unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, pe parcursul întregii săptămâni, cu următoarele excepţii:  
   a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;  
   b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;  
   c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;  
   d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.  
Măsurile prevăzute nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.
        2. Pentru oraşul Slănic şi comuna Brebu,  unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:  
   a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;  
   b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;  
   c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;  
   d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.  
Măsurile prevăzute nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.  
Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, cetăţenii sunt obligaţi să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura
                                         
Sursa:Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova
 
Foto ilustrativ