ISU PRAHOVA.Masuri privind incalzirea din sezonul rece. “Mai bine previi, decât să nu fii!”
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova reaminteşte prahovenilor faptul că, anual, în această perioadă, se produc situaţii de urgenţă ale căror victime sunt persoane intoxicate cu monoxid de carbon, evenimente soldate, în unele cazuri, cu pierderi de vieţi omeneşti.
Astfel de evenimente sunt, în general, determinate de: utilizarea unor coşuri de evacuare a fumului sau gazelor arse neetanşe, înfundate, fisurate ori cu deficienţe de construire; racordarea necorespunzătoare a aparatelor de încălzire la coşuri, exploatarea cu defecţiuni ale sistemelor de încălzire (centrală termică, sobă, şemineu, aragaz, radiator cu petrol etc.).
Acest tip de evenimente soldate cu pagube materiale şi, din nefericire, în unele cazuri, cu pierderi de vieţi omeneşti, pot fi evitate prin respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor:
Apelaţi la personal specializat – coşari, pentru curăţarea coşurilor de fum, întrucât obturarea coşurilor de fum continuă să fie cea mai des întâlnită cauză a incendiilor produse în locuinţele românilor;
Verificaţi şi reparaţi coşurile de fum, deoarece, în multe cazuri, neetanşeitatea sistemului de evacuare a gazelor arse generează intoxicaţii cu monoxid de carbon şi, anual, zeci de persoane au de suferit;
Aparatele de gătit nu trebuie folosite pentru încălzirea locuinţei.
Acestea trebuie utilizate potrivit destinaţiei de bază şi supravegheate permanent, pe parcursul folosirii lor;
Lucrările de verificare şi reparare a instalaţiilor electrice se execută doar cu personal autorizat.
Totodată, este absolut necesar ca toate componentele ce prezintă defecţiuni (contacte slăbite, comutatoare, prize, tablouri uzate) să fie înlocuite imediat, iar remedierea acestora să se facă fără improvizaţii;
Pentru evitarea oricăror potenţiale pericole, este recomandată montarea detectoarelor de gaz în instalaţiile interioare de utilizare, precum şi a detectoarelor de incendiu.
De asemenea, pentru prevenirea intoxicaţiilor cu monoxid de carbon:
Sistemele de încălzire trebuie să fie corect instalate, întreţinute şi verificate periodic, de către persoane autorizate în acest sens;
 Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
  Nu adormiţi niciodată înainte de a vă asigura că focul din sobă este stins.
Pentru a vă proteja, recomandăm, de asemenea, instalarea a cel puţin unui detector de monoxid de carbon în locuinţă, respectând instrucţiunile fabricantului.
În scopul protejării vieţilor şi bunurilor cetăţenilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova desfăşoară acţiuni de familiarizare a prahovenilor cu principalele măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă în cadrul campaniilor de informare şi educaţie preventivă “Mai bine previi, decât să nu fii!”, R.I.S.C. “Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale!” şi R.I.S.C. “Siguranţa NU e un joc de noroc!”.
Lansată la nivel naţional în luna septembrie a anului 2016, din necesitatea reducerii numărului de victime şi a pagubelor materiale produse de incendiile la locuinţe, campania “Mai bine previi, decât să nu fii!” îşi propune ca obiectiv informarea preventivă a populaţiei pentru adoptarea unei atitudini proactive, prin sensibilizarea opiniei publice în vederea montării detectoarelor de incendiu în locuinţa proprie.
Aceste evenimente nedorite pot fi prevenite prin montarea detectoarelor de incendiu şi a celor de gaz, demers la îndemâna oricui şi care poate salva vieţi şi bunuri materiale importante.
Detectoarele de incendiu emit semnale acustice şi luminoase, sesizând un incendiu.
Aceste dispozitive se pot monta în camere, pe holuri, în casa scării, pe tavan sau cât mai aproape de mijlocul încăperilor, dar nu se amplasează în băi sau bucătării.
La achiziţionare, se verifică existenţa marcajului CE. Pentru funcţionarea optimă, detectoarele trebuie protejate când au loc renovări în locuinţe şi utilizate conform instrucţiunilor producătorului, urmărindu-se periodic testarea acestora şi funcţionarea bateriilor.
 
Sursa:ISU Prahova
 
Foto cu caracter ilustrativ