Consiliul Judeţean Prahova invită persoanele fizice şi juridice să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă
Consilierii judeţeni au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale judeţului Prahova pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2021 şi a Ghidurilor solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2021“.
Domeniile pentru care se pot depune proiecte cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice sunt: 
Cultură şi Învăţământ, 
Sănătate, 
Tineret, 
Protecţia Mediului 
Sport.
Finanţarea se va face în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 
Ghidurile precizate anterior au urmat procedura de transparenţă şi consultare (în intervalul calendaristic 24 iunie – 4 august a.c.), conform normelor legale. În perioada menţionată au existat cinci solicitări de clarificări şi analiză depuse de ONG-uri. Detalii despre cele solicitate, dar şi condiţiile pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice şi pentru implementarea acestora, găsiţi pe site-ul CJ Prahova: https://www.cjph.ro/files/Proiecte-de-hotarari/Prh05.pdf
Sursa:CJ Prahova
Foto cu caracter ilustrativ