FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL BURSA STUDENT ANTREPRENOR
 
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Fundaţia Civic Sens anunţă finalizarea proiectului cu titlul BURSA STUDENT ANTREPRENOR,  cod mysmis 125077.
Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea accesului şi echitaţii la nivelul Universităţii Petrol şi Gaze din Ploieşti, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar pentru 450 de studenţi ciclul licenţă din categorii vulnerabile şi prin creşterea atractivităţii ofertei educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenorialul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor pentru 85 de cadre didactice din universitate. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 24 de luni, în intervalul 31 mai 2019 – 31 august 2021, iar principalele rezultate  sunt:
1500 de persoane recrutate în grupul ţintă (450 studenţi, 1000 potenţiali studenţi ai Universităţii, 85 de cadre didactice);
450 de burse de câte 300 de lei acordate timp de 15 luni studenţilor din grupul ţintă;
Construirea unei reţele de parteneri naţionali şi transnaţionali de cel puţin 75 de entităţi;
100 de evenimente de informare şi conştientizare organizate in liceele din Regiunea Sud Muntenia;
85 de profesori participanţi la programe postuniversitare de îmbunătăţire a competenţelor antreprenoriale;
3 cursuri de formare în domeniul antreprenorial organizate pentru studenţii din grupul ţintă;
45 de premii acordate (pentru 10% din GT al proiectului studenţi) din care: 10 premii a câte 1500 euro fiecare, 15 premii a câte 1000 euro fiecare, 20 premii a câte 750 euro fiecare.
Valoarea totală a proiectului este de 7,800,069.68 lei, din care 6,630,059.27 contribuţia Uniunii Europene şi 1,047,099.37 contribuţie naţională.
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Sursa:Comunicat Conf. univ.dr. Mirela Dulgheru - Purtator de Cuvant - UPG Ploiesti

Foto cu caracter ilustrativ